Promocja doktorów i doktorów habilitowanych 13 października 2023

13 października br. o godz. 11.00 w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” odbyła się promocja doktorów i doktorów habilitowanych. Z Wydziału Mechanicznego podczas uroczystości dyplomy odebrali:

Doktorzy habilitowani:

Dr hab. inż. Małgorzata Chwał
Osiągnięcie naukowe: „Koncepcje formułowania i rozwiązywania zagadnień mechaniki z nanorurkami węglowymi”

Doktorzy:

1. Dr inż. Grzegorz Gawłowski
Promotor: dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK
Promotor pomocniczy: dr inż. Anna Boratyńska-Sala
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Modelowanie wpływu dziedziczności technologicznej na właściwości powierzchni wybranego stopu tytanu”

2. Dr inż. Piotr Gąska
Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek
Promotor pomocniczy: dr inż. Marcin Krawczyk, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Modelowanie głowic pomiarowych pięcioosobowych systemów współrzędnościowych”

3. Dr inż. Wiktor Harmatys
Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Modelowanie dokładności optycznych współrzędnościowych maszyn pomiarowych”

4. Dr inż. Krzysztof Lesiak
Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Dariusz Prostański, prof. ITG KOMAG
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Nowe rozwiązanie układu wylotowego silników spalinowych maszyn górniczych przeznaczonych do prac w strefie zagrożonej wybuchem”

5. Dr inż. Halszka Skórska
Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek
Promotor pomocniczy: dr inż. Robert Janczur, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Koncepcja poprawy bezpieczeństwa w środkach transportu samochodowego wykorzystująca rzeczywistość wirtualną”

Fot. Jan Zych