MSPO

Przedstawiciele Katedry Informatyki Stosowanej na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego

W środę 7 września 2022 r. w trakcie 30 Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach odbyło się spotkanie prorektora ds. Nauki Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Dariusza Bogdała, JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Zbigniewa Koruby, kierownika Katedry Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. Jacka Pietraszka, prof. PK oraz dyrektora Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej dr hab. inż. Norberta Radka, prof. PŚk.

Tematem spotkania były prace w zakresie technologii wojskowych prowadzone wspólnie przez Katedrę Informatyki Stosowanej WM PK oraz CLTM PŚk we współpracy z firmą FH BARWA nad rozwojem specjalnych powłok dla sprzętu wojskowego. Dotychczasowe efekty współpracy były prezentowane na stoisku wystawowym w trakcie trwania 30 MSPO.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to wydarzenie, podczas którego prezentowany jest sprzęt, wyposażenie wojskowe i rozwiązania technologiczne polskich i światowych liderów branży obronnej. To także forum spotkań biznesu z producentami sektora obronnego.

Tegoroczna, jubileuszowa 30 edycja odbyła się w dniach 6-8 września w centrum wystawowo kongresowym Targi Kielce.

Od lewej: prof. D. Bogdał, prof. Z. Koruba, dr hab. N. Radek, dr hab. J. Pietraszek

Od lewej: prof. D. Bogdał, prof. Z. Koruba, dr hab. N. Radek, dr hab. J. Pietraszek

Od lewej: prof. Z. Koruba, prof. D. Bogdał, 

Wydział Mechaniczny na MSPO

Tekst: dr hab. inż. J. Pietraszek, prof. PK

Fot. dr hab. inż. J. Pietraszek, prof. PK