Sukces Studentów Automatyki i Robotyki w konkursie Robo Challenge 2023

Studenci studiów inżynierskich kierunku Automatyka i Robotyka oraz członkowie koła naukowego Automatyki i Robotyki zdobyli pierwsze miejsce w konkursie „Ogólnopolskie Profesjonalne Mistrzostwa dla Firm Integratorskich i Szkół Wyższych w Programowaniu Robotów oraz Tworzeniu Stanowisk Zrobotyzowanych Robo Challenge 2023”, w kategorii „Najszybciej zrealizowane zadanie podczas Robo Challenge 2023”.

Zespół w składzie: Patryk Hebda, Jakub Hyla i Wiktor Mierzwiński pod opieką dr inż. Stanisława Krenicha z Katedry Automatyzacji i Inżynierii Produkcji, zrealizował szereg zadań konkursowych (było aż 10 kategorii), ale najlepsi okazali się w zadaniu o nazwie: Cela CWC-S – spawanie zrobotyzowane metodą MIG/MAG.

Konkurencja w której  wygrali Studenci polegała na najszybszej realizacji spawania zrobotyzowanego metodą MIG/MAG, czyli przygotowania i zaprogramowania czterech trajektorii spawania dla robota współpracującego przy użyciu interfejsu TabletTP oraz uczenia ręcznego TeachPendantem. Należało przygotować programy dla realizacji spoiny pachwinowej, spawania doczołowego blach, spawania tulejek oraz spawania doczołowego rur oraz uruchomić program w trybie automatycznym.

Zespół za zajęcie I miejsca zdobył nagrodę w postaci vouchera na szkolenie z zakresu spawania zrobotyzowanego ufundowanego przez firmę Fronius Polska Sp. z o.o. z Gliwic.

Robo Challenge odbyły się w dniach 27 – 28 września 2023 r. w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Opolu i była to trzecia edycja unikalnych w swojej skali profesjonalnych zawodów w programowaniu robotów. Aktywny udział w wydarzeniu wzięło 16 drużyn reprezentujących integratorów oraz uczelnie techniczne z całego kraju.

Serdecznie gratulujemy!!!

Fot. S. Krenich

Tekst: S. Krenich, A. Mościcka