Święto Szkoły 22

Święto Szkoły 2022

11 maja o godz. 11.00 w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” Politechniki Krakowskiej odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu PK z okazji Święta Szkoły. Podczas wydarzenia zasłużeni pracownicy odebrali odznaczenia państwowe, resortowe i uczelniane. Wręczono też m.in. dyplomy związane z nominacjami profesorskimi, nagrody Rektora, nagrody Lider 2022, dyplomy dla studentów PK, którzy otrzymali stypendium ministra edukacji i nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022. Uroczystość można było śledzić za pośrednictwem transmisji on-line.

Uhonorowani Pracownicy Wydziału Mechanicznego:

Medal Złoty za Długoletnią służbę

Dr hab. inż. Krzysztof Śliwiński, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
Dr inż. Jerzy Dutczak (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
Dr inż. Piotr Strzępek (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
Dr inż. Janusz Tarnowski (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
Mgr inż. Ryszard Trela (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
Prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek (odznaczenie przyznane w 2020 r.)

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

Dr inż. Urszula Ferdek (odznaczenie przyznane w 2021 r.)

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Halina Egner (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
Dr inż. Jacek Habel (odznaczenie przyznane w 2021 r.)

Złota Odznaka Politechniki Krakowskiej

Dr inż. Władysław Egner (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
Dr inż. Adam Słota (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
Dr inż. Barbara Juras (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
Dr inż. Waldemar Łatas (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
Dr hab. inż. Grzegorz Filo, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2020 r.)

Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej

Dr inż. Andrzej Pakuła (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
Lic. Beata Kaczmarczyk (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
Inż. Jacek Sroka (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
Inż. Antoni Staśkiewicz (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
Dr inż. Szymon Hernik (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
Mgr Wioleta Pietruszka (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
Mgr Renata Socha (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
Lidia Dębiec (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
Dr hab. inż. Marcin Noga, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
Mgr Katarzyna Kawecka (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
Dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2019 r.)

Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za rok 2021:

Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań: dr hab. inż. Jacek Pietraszek, prof. PK
Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego wypromowanego doktora: dr inż. Justyna Flis

Nagrody Lider 2022 dla wyróżniających się pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych:

Prof. dr hab. inż. Edward Lisowski
Prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala
Dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK
Dr inż. Augustyn Lorenc
Dr inż. Adam Stawiarski

Transmisja z wydarzenia dostępna jest w serwisie głównym PK.

Źródło: pk.edu.pl