Umowa z PNUIK

Umowa o współpracy z Przedsiębiorstwem Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.

Wydział Mechaniczny nawiązał kolejną ciekawą współpracę.

Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. J. A. Sładek podpisał umowę ramową o współpracy z Przedsiębiorstwem Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. reprezentowanym przez prezesa zarządu  – Zbigniewa Marca.

Porozumienie  dotyczy współpracy naukowo-technicznej, wymiany doświadczeń, realizacji projektów inżynierskich i badawczych oraz wsparcia procesu dydaktycznego w ramach studiów podyplomowych „Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych” oraz specjalności prowadzonej w systemie dualnym „Inżynieria Pojazdów Szynowych”.  Studenci będą mieli możliwość odbywania praktyk, staży oraz wizyt studyjnych, a przede wszystkim –  dzięki zaangażowaniu przedstawicieli przedsiębiorstwa w proces dydaktyczny, będą mieli okazję korzystać z doświadczeń praktyków – specjalistów.

PNUIK zajmuje wiodącą pozycję w dziedzinie budowy, napraw i modernizacji nawierzchni kolejowej oraz obiektów inżynieryjnych. Dysponuje nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem i środkami transportu, które wykorzystywane są do prac budowlanych.