o

Współpraca Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu WM PK z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR

Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego PK będzie współpracować z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR w zakresie realizacji projektów analitycznych i doradczych dotyczących taboru szynowego.

Porozumienie w tej sprawie podpisali prof. Jerzy A. Sładek – dziekan Wydziału Mechanicznego PK, dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK – kierownik Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu PK oraz Adrian Furgalski i Jakub Klimkiewicz – odpowiednio prezes i wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.

Naukowcy z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej są uczestnikami prestiżowych projektów badawczych oraz autorami wielu znaczących prac, ekspertyz i analiz dla biznesu oraz przemysłu z zakresu pojazdów szynowych.

Realizują projekty międzynarodowe i krajowe dotyczące m.in. produkcji i modernizacji taboru, optymalizacji konstrukcji, projektowania, analiz wytrzymałościowych, bezpieczeństwa oraz eksploatacji, czy oceny efektywności z zastosowaniem LCC. Współpracują w tym obszarze m.in. z jednostkami samorządów, wiodącymi przedsiębiorstwami branży transportowej, ośrodkami badawczymi i doradczymi. Katedra prowadzi też szeroką działalność edukacyjną, m.in kształci kadry inżynierskie na studiach dualnych w ramach specjalności „Inżynieria pojazdów szynowych” oraz prowadzi studia podyplomowe z zakresu Budowy i eksploatacji pojazdów szynowych.

– Mamy bardzo bogate doświadczenie eksperckie, jeśli chodzi o branżę transportu i pojazdów szynowych. Cieszymy się, że dzięki porozumieniu o współpracy z ZDG TOR będziemy mogli się nim dzielić na jeszcze szerszą skalę – podkreśla dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK. – Wnosimy do naszej współpracy unikatową wiedzę i kompetencje naszych specjalistów oraz możliwość korzystania z nowoczesnej infrastruktury badawczej Politechniki Krakowskiej i Wydziału Mechanicznego uczelni. Umożliwi to m.in. realizację interdyscyplinarnych projektów doradczych dotyczących taboru szynowego, które mogą być źródłem ciekawych wyzwań badawczych, koncepcyjnych i praktycznych.

Eksperci Zespołu Doradców Gospodarczych TOR zajmują się doradztwem dotyczącym kolei, mobilności miejskiej i Smart City, infrastruktury i lotnictwa.

– W zakresie analityki rynku taboru szynowego opracowujemy raporty rynkowe dotyczące krajowego i europejskiego sektora produkcji, modernizacji i napraw taboru szynowego, oferujemy doradztwa dla samorządów, przewoźników i firm dotyczące strategii taborowych, studiów wykonalności zakupu pojazdów szynowych, tworzenia ogólnych warunków zamówienia do przetargów, due diligence przedsiębiorstw, czy koncepcji rozwoju firm oraz konkurencyjności otoczenia rynkowego. Wiedzę o rynkach, na których jesteśmy aktywni, gromadzimy od ponad 20 lat – mówi Jakub Klimkiewicz, wiceprezes ZDG TOR. – Kooperacja z renomowanym podmiotem naukowym, jakim jest Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu, z pewnością wpłynie na poszerzenie. naszych możliwości i umiejętności – podkreśla.

 

Źródło: Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu WM PK