Podpisanie umowy w Bochni

Współpraca z Zespołem Szkół Nr 1 w Bochni

Wczoraj zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, a Zespołem Szkół Nr 1 w Bochni. Porozumienie ma na celu rozwój edukacji technicznej młodzieży, podnoszenie jakości kształcenia, oraz zachęcanie do kontynuacji nauki na poziomie wyższym.

W spotkaniu uczestniczyli:

prof.  Jerzy A. Sładek  – dziekan

dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prof. PK – prodziekan

Adam Korta – starosta Bocheński

Bernadetta Gąsiorek – przewodnicząca Rady Powiatu w Bochni

Ryszard Drożdżak  – wicestarosta

Jan Balicki – dyrektor szkoły

Wiesław Mucha – kierownik kształcenia praktycznego .

Umowa zakłada możliwość uczestnictwa młodzieży w wybranych wykładach realizowanych w ramach kierunków prowadzonych na Wydziale, młodzież będzie mogła rozwijać swoją wiedzę na temat innowacji technicznych poprzez zwiedzanie laboratoriów Wydziału, a także będzie mieć możliwość nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami w zakresie praktyk i staży uczniowskich.

Porozumienie zakłada podjęcie współpracy z technikum, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków: technik pojazdów samochodowych, mechatronik, informatyk, chłodnictwa i klimatyzacji, mechanik.

porozumienie w Bochni