Otwarcie OWT 23

XLIX Eliminacje Olimpiady Wiedzy Technicznej na Wydziale Mechanicznym PK

Tradycyjnie już, 4 stycznia odbył się na naszym Wydziale okręgowy etap Olimpiady Wiedzy Technicznej, organizowanej przez Krakowską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

W tym roku gościliśmy 34 Uczniów z 6 szkół:

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest organizowana dla uczniów szkół ponadpodstawowych a jej celem jest rozwijanie wśród uczestników zainteresowania nauką i techniką, rozszerzanie zakresu wiedzy i podnoszenie ich kompetencji oraz ujawniania predyspozycji w dziedzinie techniki, a także współpraca w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół średnich z nauczycielami akademickimi z wiodących krajowych uczelni technicznych.

Zawody rozgrywane są w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno – budowlanej oraz elektryczno – elektronicznej i obejmują zagadnienia związane zarówno z przedmiotami podstawowymi, takimi jak matematyka, fizyka, chemia, jak również przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki i energetyki, elektroniki, automatyki oraz informatyki.

Patronami konkursu są 3 Wydziały Politechniczne: Mechaniczny, Inżynierii Lądowej, oraz Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.

W uroczystości otwarcia uczestniczyli:
– mgr inż. Maciej Burnus – Prezes SEP,
– dr inż. Maciej Gruszczyński – Prezes PZITB,
– prof. dr inż. Piotr Czaja – Prezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH
– Izabela Paluch – Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej
– dr inż. Stanisław Karczmarczyk – Wiceprzewodniczący MOIIB
– dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK – dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Reprezentujący Wydział Mechaniczny prodziekan dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prof. PK powitał uczestników, a zaproszeni goście w krótkich wystąpieniach życzyli uzyskania jak najlepszych wyników.

Zdjęcia: A. Mościcka