Spotkanie z przedstawicielami Politechniki Lubelskiej

Zacieśniamy współpracę z Politechniką Lubelską

Dziś mieliśmy ogromną przyjemność gościć na Wydziale przedstawicieli Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, z którym została podpisana umowa o współpracy naukowej, badawczej i dydaktycznej.

Gośćmi Dziekana J.A. Sładka byli:

prof. Hubert Dębski – Dziekan Wydziału Mechanicznego PL,
dr hab. inż. Patryk Różyło, prof. PL z Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki PL
mgr inż. Jakub Paśnik z Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki PL.

Spotkanie miało na celu ustalenie szczegółów współpracy – między innymi wymiany Pracowników obu Wydziałów w ramach staży naukowych, prowadzonych badań i prac rozwojowych, wspólnych publikacji i informacji naukowych, oraz planowanych projektów i programów finansowanych z funduszy krajowych i europejskich. Goście mieli też okazję zwiedzić Wydziałowe Laboratoria.