Zaproszenie na seminarium

Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu

oraz

Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych

Zapraszają w dniu 07.07.2022 o godz. 11:00 w s. A440, IV p. bud. A, na

 Seminarium

z udziałem przedstawicieli firmy PHM Technology w osobach:

Chris Stecki, CEO i Dr Jacek Stecki – Principal Engineer

W ramach którego referat pt.

”Problemy diagnostyki i bezpieczeństwa urządzeń technicznych i systemów transportu szynowego”

wygłosi Chris Stecki