Władze wydziału

JS
Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej

prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

pobrane-7_Easy-Resize.com_
Prodziekan ds. nauki

prof. dr hab. inż. Marek S. Kozień

Zakres kompetencji:
– studia III stopnia i Szkoła Doktorska
– doktoraty
– ewaluacja dyscypliny
– Centrum Doskonalenia Badań Naukowych – współpraca
– studia w języku angielskim
– koordynacja spraw dot. habilitacji (wsparcie)

Kontakt:
marek.kozien@pk.edu.pl
prodziekan-nauka.wm@pk.edu.pl

MNW
Prodziekan ds. organizacji

dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK

Zakres kompetencji:
– rozwój i promocja Wydziału
– ocena okresowa pracowników
– nagrody rektora i nagrody dziekana
– LIDER PK, LIDER WM dla pracowników dydaktycznych
– integracja pracowników w ramach zespołów i projektów oraz organizacja szkoleń i konferencji
– organizacja kształcenia (IOS, podział na specjalności, hospitacje) i jakość kształcenia
– akredytacja i ewaluacja dyscypliny (wsparcie)
– koordynacja spraw dot. habilitacji

Kontakt:
magdalena.niemczewska-wojcik@pk.edu.pl
prodziekan-organizacja.wm@pk.edu.pl
konsultacje telefonicznie: 501-456-836

BSZ_1
Prodziekan ds. współpracy

dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prof. PK

Zakres kompetencji:
– studia niestacjonarne I i II stopnia
– studia podyplomowe − programy dydaktyczne (w tym POWER)
– współpraca ze szkołami
– współpraca międzynarodowa (w tym Erasmus, Erasmus+)
– współpraca z otoczeniem gospodarczym (usługi, praktyki studenckie, zawodowe, patronat kierunków)
– koła naukowe

Kontakt:
bogdan.szybinski@pk.edu.pl
prodziekan-wspolpraca.wm@pk.edu.pl

Terminy dyżurów dla studentów studiów niestacjonarnych:
23 marca, 25 maja br. 

SW-1
Prodziekan ds. studenckich

dr inż. Stanisław Walczak, prof. PK

Zakres kompetencji:
– studia stacjonarne I i II stopnia
– dziekanat, HMS i PENS
– programy kształcenia
– akredytacja
– rekrutacja
– e–learning i edukacja zdalna
– informatyzacja Wydziału

Kontakt:
stanislaw.walczak@pk.edu.pl
prodziekan-dydaktyka.wm@pk.edu.pl

Terminy dyżurów dla studentów studiów stacjonarnych:
wtorek – od 11:00 do 12:30

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony