Kolegium Wydziału

SKŁAD

Kolegium Wydziału Mechanicznego

Dziekan
prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

Prodziekani
prof. dr hab. inż. Marek S. Kozień
dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prof. PK
dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK.
dr inż. Stanisław Walczak, prof. PK

Kierownicy Jednostek
prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek
dr hab. inż. Marek Barski, prof. PK
prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański
prof. dr hab. inż. Piotr Duda
prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec
dr hab. inż. Jacek Pietraszek, prof. PK
dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK
dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK
dr inż. Janusz Pobędza, prof. PK
prof. dr hab. inż. Zbigniew Latała

Profesorowie
prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek
prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis

Doktorzy habilitowani na stanowiskach profesorów w PK
dr hab. inż. Krzysztof Karbowski
dr hab. inż. Ksenia Ostrowska

Grupa nauczycieli akademickich
dr inż. Zygmunt Dziechciowski
dr inż. Małgorzata Kowalczyk
dr inż. Waldemar Łatas
dr inż. Waldemar Małopolski

Grupa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr Eliza Badura-Krzywoń
Kinga Krzywoń

Przedstawiciel/ka Samorządu Studentów
Hubert Kołaczkowski

Przedstawiciel/ka Doktorantów
mgr inż. Elwira Schmidt

Przedstawiciel/ka ZNP
mgr inż. Witold Trzaska

Przedstawiciel/ka NSZZ Solidarność
dr inż. Jacek Wojs

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony