Rada Naukowa

Kompetencje Rady Naukowej określa § 31 Statutu Politechniki Krakowskiej (Załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r.)

SKŁAD
Rady Naukowej Wydziału Mechanicznego
Politechniki Krakowskiej

Dziekan
1. prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

Prodziekani
2. prof. dr hab. inż. Marek S. Kozień
3. dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prof. PK
4. dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK

Kierownicy Jednostek

5. prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek
6. dr hab. inż. Marek Barski, prof. PK
7. prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański
8. prof. dr hab. inż. Piotr Duda
9. prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec
10. dr hab. inż. Jacek Pietraszek, prof. PK
11. dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK
12. dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK
13. prof. dr hab. inż. Zbigniew Latała

Profesorowie

13. prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek
14. prof. dr hab. inż. Artur Ganczarski
15. prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis
16. prof. dr hab. inż. Halina Egner
17. prof. dr hab. inż. Edward Lisowski
18. prof. dr hab. inż. Beata Niezgoda – Żelasko
19. prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń
20. prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala

Doktorzy habilitowani na stanowiskach profesorów w PK
21. dr hab. inż. Jan Duda
22. dr hab. inż. Krzysztof Bryła
23. dr hab. inż. Grzegorz Filo
24. dr hab. inż. Krzysztof Karbowski
25. dr hab. inż. Piotr Kędziora
26. dr hab. inż. Piotr Kisielewski
27. dr hab. inż. Aleksander Kuranowski
28. dr hab. inż. Aneta Liber-Kneć
29. dr hab. inż. Artur Krowiak
30. dr hab. inż. Grzegorz Milewski
31. dr hab. inż. Stanisław Młynarski
32. dr hab. inż. Marcin Noga
33. dr hab. inż. Ksenia Ostrowska
34. dr hab. inż. Krzysztof Śliwiński
35. dr hab. inż. Grzegorz Tora
36. dr hab. inż. Józef Tutaj
37. dr hab. inż. Grzegorz Zając
38. dr hab. inż. Jerzy Zając
39. dr hab. inż. Aneta Gądek-Moszczak

Doktorzy habilitowani:
40. dr hab. inż. Jerzy Cisek
41. dr hab. inż. Małgorzata Chwał

Zaproszeni z głosem doradczym:
– prof. dr hab. inż. Józef Gawlik

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony