Ogłoszenia
Zawarcie umowy z UT w Pradze o współpracy naukowej PDF Drukuj Email

Dnia 30 kwietnia br. Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar  i Dziekan Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technicznego w Pradze Prof. Ing. Frantisek Hrdlicka, CSc. zawarli umowę o współpracy naukowej i dydaktycznej w celu rozwoju stosunków naukowych, humanistycznych i ekonomicznych z ukierunkowaniem na doskonalenie przygotowania wysokokwalifikowanych specjalistów w dziedzinie gospodarki, nauki i kultury.

 

 
Dziekan i Pracownicy żegnają Ś.p. dr inż. Bogdana Stolarskiego PDF Drukuj Email

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że
w wieku 59 lat odszedł od nas na zawsze

 

Ś. p.

Dr inż.
Bogdan Stolarski

 

     Adiunkt w Instytucie Konstrukcji Maszyn Politechniki Krakowskiej.

         Wybitny specjalista z zakresu wibroakustyki i urządzeń transportowych.

W Zmarłym tracimy wspaniałego i prawego człowieka, który pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy najszczerszego współczucia.

 

Dziekan i Pracownicy
Wydziału Mechanicznego
Politechniki Krakowskiej
  
          

 
Wydział Mechaniczny - kampus Czyżyny PDF Drukuj Email

Od wielu już lat nasz Wydział w całości mieści się na terenie kampusu w Czyżynach - pomiędzy centrum Krakowa i Nowej Huty.

Więcej…
 
Lokomotywa spalinowa SM42 PDF Drukuj Email


W październiku 2009 Spółka firma NEWAG S.A. wykonała przy współpracy z Instytutem Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej, czwarty egzemplarz lokomotywy z przeznaczeniem dla przedsiębiorstwa PKP CARGO S.A.

Więcej…
 
Nagrody Miasta Krakowa 2009 PDF Drukuj Email

NAGRODY  STOŁECZNEGO  KRÓLEWSKIEGO  MIASTA  KRAKOWA - 2009

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski przyzna w roku 2009 Nagrody Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa najwybitniejszym przedstawicielom kultury, sztuki, nauki, techniki i sportu.

Nagrodami zostaną uhonorowane konkretne dokonania lub całokształt dokonań w kategoriach indywidualnych i zespołowych obejmujących następujące dziedziny:

·    kultura i sztuka – w zakresie twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej  i filmowej oraz w dziedzinie działalności kulturalnej w Krakowie, a także
w zakresie upowszechnienia kultury Krakowa w kraju i za granicą;

·    nauka i technika – w zakresie prac naukowo – badawczych, edytorskich, projektowych, konserwatorskich, nowych rozwiązań procesów technologicznych oraz za osiągnięcia dotyczące organizacji i zarządzania;

·    sport – za wybitne osiągnięcia w zawodach rangi mistrzostw Europy, świata, olimpiady, za ustanowienie rekordów oraz wybitne przyczynienie się do rozwoju, upowszechnienia i propagowania kultury fizycznej i sportu na terenie Krakowa.

·    za prace dyplomowe studentów – wyróżnienia dla absolwentów krakowskich wyższych uczelni za szczególnie wartościowe prace.

Preferowane będą dokonania mające pośredni lub bezpośredni związek z Krakowem poprzez osobę kandydata, miejsce dokonania lub powstania pracy i tematykę.

W przypadku prac dyplomowych nagrody będą przyznane za prace w dziedzinie nauki i techniki, kultury i sztuki, sportu, turystyki i rehabilitacji, powstałe w Krakowie i dotyczące Krakowa, obronione w 2008 roku.

Formularze wniosków o nagrody można pobrać w Kancelarii Magistratu pl. Wszystkich Świętych 3-4, stanowisko nr 6 oraz z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl.

Wnioski wraz kompletem dokumentów należy składać w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4, stanowisko nr 6. Termin składania wniosków upływa w dniu 30 czerwca 2009 roku – decyduje data złożenia wniosku.

Szczegółowe informacje: tel. 12/616 19 20 w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UWAGA:

Osoby z naszego Wydziału, składające powyższe wnioski, są uprzejmie proszone o przekazanie informacji o tym fakcie do Sekretariatu Rektora Politechniki Krakowskiej!!!!

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 następna > ostatnia >>

Strona 108 z 110