Pion administracyjny Wydziału

Pion administracyjny Wydziału

Biuro Dziekana
mgr Wioleta Pietruszkatel:+48 12 628 36 01
e-mail: m-0@pk.edu.pl
wioleta.pietruszka@pk.edu.pl
mgr Renata Sochatel: +48 12 628 36 01
e-mail: renata.socha@pk.edu.pl 
Kancelaria Wydziału:
Lidia Dębiectel:+48 12 628 32 10
e-mail: kancelaria.wm@pk.edu.pl
Sekcja finansów i analiz:
lic. Beata Kaczmarczyktel: +48 12 628 36 15
e-mail: beata.kaczmarczyk@pk.edu.pl
Kierownik Administracyjny Wydziału:
lic. Anna Gleńtel:  +48 12 628 36 08
e-mail:  anna.glen@pk.edu.pl
Administrator Wydziału:
mgr Leszek Hacuśtel:+48 12 628 36 18
e-mail: leszek.hacus@pk.edu.pl
Pracownicy administracyjni:
mgr inż. Sylwia Pawliktel:+48 12 628 33 38
e-mail: sylwia.pawlik@pk.edu.pl
Piotr Łabęckitel: +48 728 986 922
e-mail: piotr.labecki@pk.edu.pl
mgr inż. Wojciech Nowaktel:+48 12 628 34 78
e-mail: wojciech.nowak@pk.edu.pl
mgr inż. Joanna Prochwicz-Pykotel: +48 12 628 34 79
e-mail: joanna.prochwicz-pyko@pk.edu.pl
Promocja:
lic. Agnieszka Mościckatel: +48 12 628 38 02
e-mail: agnieszka.moscicka@pk.edu.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna:
 tel: +48 12 628 36 10, 12 628 36 16
e-mail: rekrutacja-wm@pk.edu.pl

Zapraszamy do kontaktu w godzinach 7:00 – 15:00