AUTOMATYKA I ROBOTYKA – studia II stopnia

image_pdfimage_print

Studia te umożliwiają wykształcenie specjalistów posiadających umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu analizy, projektowania i konstrukcji układów i systemów automatyki, sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz projektowania systemów wspomagania decyzji.

Warto zaglądnąć  na stronę:   http://m6.mech.pk.edu.pl/air/

Kandydaci na studia drugiego stopnia mają do dyspozycji następujące specjalności:

  1. Automatyzacja systemów wytwarzania
  2. Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych
  3. Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń
  4. Mechatronika 

SPECJALNOŚCI:

specjalność: Automatyzacja systemów wytwarzania

  Specjalność przygotowuje do rozwiązywania problemów automatyzacji zarówno lokalnych stanowisk wytwarzania, jak i kompleksowych systemów wytwórczych (w szczególności w przemyśle elektromaszynowym). Nabyta wiedza z zakresu systemów komputerowego wspomagania CAx, umiejętność programowania sterowników i korzystania z zaawansowanych programów komputerowych daje podstawy do podjęcia współpracy z zespołami specjalistów mechaników, informatyków, elektroników i automatyków.

Więcej informacji:   http://m6.mech.pk.edu.pl/

specjalność: Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych

   Specjalność ta jest ukierunkowana na nowoczesne zastosowania technik informatycznych w systemach produkcyjnych. Absolwent otrzymuje szeroką wiedzę o charakterze narzędziowym z zakresu technologii informatycznych stosowanych w systemach produkcyjnych, takich jak: sieci komputerowe i technologie internetowe, programowanie układów sterowania, projektowanie systemów ekspertowych, zaawansowane techniki CAD/CAM, systemy i zastosowania inżynierskie MES, komputerowe systemy zarządzania i sterowania produkcją, komputerowa analiza obrazu oraz metody komputerowe dla inżynierów.

Więcej informacji:   http://m6.mech.pk.edu.pl/m61

specjalność: Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń

   Kształcenie na  tej specjalności obejmuje zagadnienia: budowy i diagnostyki maszyn oraz modelowania z zastosowaniem technik komputerowych. Zarówno treści, jak i zakres przedmiotów specjalnościowych uwzględniają fakt, że istotnym elementem nowoczesnego wykształcenia jest możliwość profesjonalnego korzystania ze współczesnych narzędzi komputerowego zapisu konstrukcji, analizy i syntezy ruchu oraz multimedialnych systemów przekazu informacji. Specjalność, dając wysokie wykształcenie inżynierskie, stanowi dobre przygotowanie w zakresie technik komputerowych w aspekcie potrzeb przemysłu.

Więcej informacji:   http://m6.mech.pk.edu.pl/m61

specjalność: Mechatronika

    Absolwent tej specjalności posiada wykształcenie w zakresie modelowania, konstruowania i obsługiwania współczesnych urządzeń mechatronicznych o wysokim stopniu integracji układów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych i informatycznych. Posiada wiedzę z przedmiotów ogólnych z zakresu mechaniki, automatyki, elektroniki i informatyki oraz specjalnościowych, w tym znajomość konstrukcji czujników, układów wykonawczych (aktuatorów), sterowników i sieci informatycznych. Dysponuje praktycznymi umiejętnościami w zakresie diagnostyki i obsługiwania układów mechatronicznych, szczególnie pojazdów samochodowych i szynowych, maszyn roboczych i robotów przemysłowych.

Więcej informacji:   http://m6.mech.pk.edu.pl/m61