1

International Scientific and Didactic Conference “Development in Machining Technology” DiM’2020 Cracow, 23– 24th April 2020

International Scientific and Didactic Conference
“Development in Machining Technology” DiM’2020
Cracow, 23– 24th April 2020

 

Scientific Committee (in alphabetic order): Organizing Committee:

Prof. Beňo Josef (TU Kosice, Slovakia)

Prof. Demeč Peter (TU Kosice, Slovakia)

Prof. Durakbasa Numan (TU Vienna, Austria)

Prof. Kovač Pavel (TU Novi Sad, Serbia)

Prof. Kundrák Janos (Univ. Miskolc, Hungary)

Prof. Maňková Ildiko (TU Kosice, Slovakia)

Prof. Mikó Balazs (TU Budapest, Hungary)

Prof. Plaza Margaret (Ryerson Univ., Canada)

Prof. Słodki Bogdan (TU Cracow, Poland)

Prof. Uthayakumar Marimuthu (Kalasalingam Univ., India)

Prof. Varga Gyula (Univ. Miskolc, Hungary)

Prof. Zębala Wojciech (TU Cracow, Poland)

Prof. Zębala Wojciech

Ph.D Otko Tadeusz

Ph.D Kowalczyk Małgorzata

The Organizing Committee cordially invites you to participate in the International Scientific Conference “Development in Machining Technology” DiM’2020, which will be held from the 23th to 24th of April 2020 in Cracow, Poland. We are convinced that you or your co-workers’ contribution to Conference will be of great interest and we believe it will be of considerable value to you.

We kindly invite you to take part in the Conference and, subsequently, to send a participation application form and a 200 words abstract of the paper for review and selection before 16th February 2020. The Secretariat of the Conference will send notification of acceptance to the Author by e-mail within 7 days after receiving the abstract.

The Author must send the full paper (max. 10 pages inclusive abstract and key words in Word for Windows format) before the deadline – 29th March 2020 by e-mail at kowalczyk@pk.edu.pl. The instruction of the full paper submission (attachment no. 1).

All papers accepted for presentation and publishing must be original and not published elsewhere.

Registrations shall be made in application form (*doc) (attachment no. 2)The application should be sent by e-mail at malgorzata.kowalczyk@pk.edu.pl.

The conference fee (40 or 70 Euro) should be transferred to the following bank account:

 

NAME: Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

ADDRESS: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

ACCOUNT NUMBER – IBAN: PL40 2490 0005 0000 4600 3419 4146  (EUR)

SWIFT (BIC) CODE: ALBPPLPW

BANK ADDRESS:  ALIOR BANK S.A.

 1. Łopuszańska 38d

02-232 Warszawa

 

Deadline for registration: 16th February 2020
Deadline for paper ready to print:
 29th March 2020
Deadline for conference fee: 6th April 2020

The conference fee (70 Euro) includes: lunch, participation in Dim 2020 party, excursion and publication in a special issue of the Scientific Book:  Development in Machining Technology/Scientific-Research Reports vol. 10, edited by Cracow University of Technology.

The conference fee (40 Euro) includes: lunch, participation in Dim 2020 party, excursion.

 
Kongres PCM-CMM-2019

PCM-CMM-2019 (8-12 IX 2019) jest połączeniem dwóch wydarzeń wielkiej rangi: Polskiego Kongresu Mechaniki oraz Międzynarodowej Konferencji Metod Komputerowych w Mechanice. Kongres, dotąd odbywający się w cyklu czteroletnim, kontynuuje tradycję spotkań, które odbyły się kolejno w roku 2007 w Warszawie, w 2011 w Poznaniu, i w 2015 w Gdańsku, konferencja ma już ponad czterdziestoletnią tradycję.

PCM-CMM 2019 ma szansę stać się największym w Polsce forum wymiany myśli w dziedzinie mechaniki. Ze względu na licznie zaproszonych gości – wybitnych naukowców – z zagranicy, przyczyni się również do upowszechniania dokonań polskiej nauki w świecie.

Wydarzeniu patronuje Europejskie Towarzystwo Metod Komputerowych w Naukach Stosowanych (ECCOMAS). Kongres objęty został Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Aktualne informacje o Kongresie znajdują się na stronie internetowej: https://pcm-cmm2019.com/ oraz w ogłoszeniu Komitetu Organizacyjnego PCM-CMM-2019

Konferencja
KONMOT 2018

Oficjalna strona internetowa konferencji: www.konmot.pk.edu.pl
Konferencja ICCHMT 2018

Międzynarodowa konferencja

11th International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer (ICCHMT 2018)

Historia międzynarodowej konferencji International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer sięga roku 1999, kiedy to pierwszy raz odbyła się na Cyprze (Magusa). Kolejne edycje miały miejsce m.in. w Brazylii (Rio de Janeiro), Kanadzie (Banff, Canmore), Francji (Paryż), Chinach (Guangzhou) oraz w Turcji (Stambuł). Po raz pierwszy konferencja ICCHMT została zorganizowana w Krakowie w 2016 roku. W konferencji ICCHMT 2016 wzięło udział łącznie 213 uczestników, w tym ponad 120 z zagranicznych jednostek naukowych i przedsiębiorstw, a w szczególności z: Chin, Niemiec, Korei Płd., Indii, Turcji, Malezji, Włoch, Japonii, Francji, Finlandii, Białorusi, Kanady, Brazylii, Rosji, Szwecji, i wielu innych.

Ze względu na wielki sukces konferencji oraz jej bardzo pozytywny odbiór w środowisku naukowym Komitet Sterujący konferencji ICCHMT podjął decyzję o organizacji kolejnej, jedenastej już edycji, również w Krakowie. W roli lokalnego gospodarza występuje ponownie Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Krakowskiej przy współpracy z Uniwersytetem w Calgary (Kanada), Uniwersytetem Sapienza w Rzymie (Włochy) oraz Uniwersytetem Paryż Saclay (Francja).

Konferencja ICCHMT 2018 odbędzie się w dniach 21 – 24 maja 2018, w hotelu Galaxy, przy ul. Gęsiej w Krakowie.

Przewodniczącymi Komitetu Naukowego konferencji ICCHMT 2018 są:

Prof. Wen-Quan Tao                (Xi’an Jiaotong University, Chiny), honorowy przewodniczący komitetu naukowego.

Prof. Abdulmajeed Mohamad   (University of Calgary, Kanada), przewodniczący komitetu naukowego.

Prof. dr hab. inż. Jan Taler        (Politechnika Krakowska), przewodniczący komitetu naukowego na Europę Środkowo-Wschodnią, główny organizator konferencji, przewodniczący komitetu organizacyjnego,

Prof. dr. Ali Cemal Benim        (Duesseldorf University of Applied Sciences, Niemcy), przewodniczący komitetu naukowego na Europę Zachodnią.

Konferencja ICCHMT 2018 została objęta patronatem honorowym:

 • Prezydenta Miasta Krakowa, Pana prof. Jacka Majchrowskiego
 • Komitetu Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk,
 • Ministerstwa Energii,

ponadto, patronat medialny nad wydarzeniem sprawują:

 • Program Trzeci Telewizji Polskiej – TVP3 Kraków,
 • Radio Kraków.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych, wymiana myśli technicznej, jak również budowa platformy współdziałania środowiska naukowego z przemysłem oraz z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Tematyka konferencji obejmuje m.in. zagadnienia związane z:

 • metodami numerycznymi w rozwiązywaniu równań Naviera-Stokesa,
 • modelowanie procesów przepływowo-cieplnych z wykorzystaniem Obliczeniowej Mechaniki Płynów – Computational Fluid Dynamics (CFD),
 • modelowaniem numerycznym przepływów jedno- i wielofazowych,
 • przepływami w ośrodkach porowatych,
 • przepływami nanopłynów,
 • modelowaniem sprzężonych zagadnień przepływu ciepła w ciałach stałych i cieczach,
 • oraz modelowaniem procesów spalania.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele czołowych ośrodków naukowych na świecie związanych z komputerowym modelowaniem procesów przepływu ciepła i masy. Zagadnienia te znajdują praktyczne zastosowanie podczas projektowania i modelowania pracy wymienników ciepła, zarówno mikro- jak i przemysłowych instalacji energetycznych, systemów klimatyzacji i oczyszczania powietrza, i wielu innych.

W konferencji planowany jest udział ponad 300 uczestników głownie z renomowanych zagranicznych jednostek naukowych praktycznie z całego świata. W ramach sesji plenarnych swoje referaty wygłoszą światowej sławy specjaliści z zakresu modelowania numerycznego procesów wymiany ciepła i masy:

 • Henrik Lund, Aalborg University, Dania
 • Kamel Hooman, University of Queensland, Australia
 • Pradeep Bansal, Middleby Corporation, USA
 • Mustafa Mohamad, New York University, USA
 • Jiri Jaromir Klemes, Brno University of Technology, Czechy
 • Andrea Vallati, Sapienza University of Rome, Włochy
 • Qiuwang Wang, Xi’an Jiaotong University, Chiny
 • Wen Quan Tao, Xi’an Jiaotong University, Chiny
 • Jian Fei Zhang, Xi’an Jiaotong University, Chiny
 • Ziguo Qu, Xi’an Jiaotong University, Chiny
 • Sang Ho Suh, Soongsil University, Korea Południowa
 • Bozidar Sarler, University of Ljubjana, Słowenia
 • Jean Taine, CentraleSupélec Université Paris-Saclay, France
 • Li-Zhi Zhang, South China University of Technology, Chiny

W ramach obrad konferencyjnych odbędą się łącznie 24 referatowe sesje tematyczne oraz 3 sesje posterowe. Łącznie wygłoszone zostanie ok. 400 referatów oraz przedstawionych zostanie ponad 130 posterów.

W ramach imprez towarzyszących uczestnicy konferencji zostaną zapoznani z walorami kulturowo-zabytkowymi miasta Krakowa w formie pieszej wycieczki z przewodnikiem współfinansowanej przez Urząd Miasta Krakowa. Konferencję zakończy uroczysta kolacja.

www.icchmt.conrego.pl

ICCHMT2018   ICCHMT2018

ICCHMT2018

https://icchmt.conrego.pl/gallery