Rekrutacja do projektu

Warsztaty wyjazdowe I z zakresu projektowania uniwersalnego w kontekście designu i przedmiotów codziennego użytku dla studentów na Politechnice Opolskiej (17-18.05.2023)

Projektowanie Uniwersalne w Designie i komunikacji wizualnej oraz Dostępność w Designie i Projektowaniu Uniwersalnym dla podmiotów otoczenia społecznego – gospodarczego Uczelni. (11-12.05.2023)

Metodyka projektowania uniwersalnego oparta o pętle projektowo badawcze zgodnie z metodyką projektowania Lean UX – warsztaty w zakresie zasad projektowania uniwersalnego dla kadry uczelni na Politechnice Krakowskiej (11-12.05.23)

Projektowanie uniwersalne w designie i komunikacji wizualnej oraz dostępność w designie i projektowaniu uniwersalnym – warsztaty w zakresie zasad projektowania uniwersalnego dla kadry uczelni na Politechnice Opolskiej (20-21.04.2023 r.)

Projektowanie Uniwersalne w Designie i komunikacji wizualnej oraz Dostępność w Designie i Projektowaniu Uniwersalnym dla podmiotów otoczenia społecznego – gospodarczego Uczelni. (23-24.03.2023)

Produkt uniwersalny PK – Projektowanie z wykorzystaniem technik szybkiego makietowania jako narzędzia badawczego – Warsztaty wyjazdowe II dla studentów na Politechnice Krakowskiej (23-24.03.2023)

Produkt uniwersalny UP – projektowanie dla osób z niepełnosprawnością wzroku dla studentek/studentów PO,UP i PK (9-10.03.2023)

Projektowanie projektantów – warsztaty z konstruowania zadań z zakresu projektowania uniwersalnego – warsztaty dla kadry na Uniwersytecie Pedagogicznym (2 – 3.03.2023) r

Projektowanie Uniwersalne w Designie i komunikacji wizualnej oraz Dostępność w Designie i Projektowaniu Uniwersalnym dla podmiotów otoczenia społecznego – gospodarczego Uczelni.

Metodyka projektowania uniwersalnego oparta o pętle projektowo badawcze zgodnie z metodyką projektowania Lean UX – warsztaty w zakresie zasad projektowania uniwersalnego dla kadry uczelni na Politechnice Krakowskiej

Projektowanie produktu uniwersalnego z wykorzystaniem technik szybkiego makietowania jako narzędzia badawczego – warsztaty w zakresie zasad projektowania uniwersalnego dla studentów na Politechnice Krakowskiej

Projektowanie projektantów – warsztaty z konstruowania zadań z zakresu projektowania uniwersalnego dla pracowników naukowo – dydaktycznych i dydaktycznych – organizowane na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Produkt uniwersalny UP – projektowanie dla osób z niepełnosprawnością wzroku dla studentek/ studentów – organizowane na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Projektowanie uniwersalne w designie i komunikacji wizualnej oraz dostępność w designie i projektowaniu uniwersalnym – warsztaty w zakresie zasad projektowania uniwersalnego dla kadry uczelni na Politechnice Opolskiej (28 – 29.11.2022 r.)

Projektowanie uniwersalne w designie i komunikacji wizualnej oraz dostępność w designie i projektowaniu uniwersalnym – warsztaty w zakresie zasad projektowania uniwersalnego dla kadry uczelni na Politechnice Opolskiej (15 – 16.12.2022 r.)

Warsztaty wyjazdowe I z zakresu projektowania uniwersalnego w kontekście designu i przedmiotów codziennego użytku dla studentów na Politechnice Opolskiej

Projektowanie Uniwersalne w Designie i komunikacji wizualnej oraz Dostępność w Designie i Projektowaniu Uniwersalnym