Organizacja roku akademickiego 2023/2024

Organizacja roku akademickiego 2023/2024
na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

§ 1
Semestr zimowy, z zastrzeżeniem § 3 i § 4, trwać będzie od 1 października 2023 r. do 25 lutego 2024 r.
w tym:

 1. okresy zajęć dydaktycznych:
  od 1 października do 2 października 2023 r.
  od 4 października do 31 października 2023 r.
  od 4 listopada do 10 listopada 2023 r.
  od 12 listopada do 22 grudnia 2023 r.
  od 2 stycznia do 5 stycznia 2024 r.
  od 7 stycznia do 28 stycznia 2024 r.
 2. przerwy świąteczne i okolicznościowe:

2 października 2023 r. (Wydziałowa inauguracja roku akademickiego)
3 października 2023 r. (Inauguracja roku akademickiego)
od 1 listopada do 3 listopada 2023 r. (Święto Wszystkich Świętych)
11 listopada 2023 r. (Narodowe Święto Niepodległości)
od 23 grudnia 2023 r. do 1 stycznia 2024 r. (Boże Narodzenie – przerwa świąteczna)
6 stycznia 2024 r. (Święto Trzech Króli)

 1. sesja egzaminacyjna:

od 29 stycznia do 11 lutego 2024 r.

 1. poprawkowa sesja egzaminacyjna:

od 12 lutego do 19 lutego 2024 r.

 1. wakacje zimowe:

od 20 lutego do 25 lutego 2024 r.

 1. ustala się ostateczne terminy:

1) zaliczenia semestru zimowego:

19 lutego 2024 r.

2) składania w dziekanatach wydziałów dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów na semestr letni:

20 lutego 2024 r.

§ 2

Semestr letni, z zastrzeżeniem § 3 i § 4, trwać będzie

od 26 lutego do 30 września 2024 r.

w tym:

 1. okresy zajęć dydaktycznych:

od 26 lutego do 27 marca 2024 r.
od 3 kwietnia do 30 kwietnia 2024 r.
od 6 maja do 14 maja 2024 r.
od 16 maja do 18 maja 2024 r.
od 20 maja do 29 maja 2024 r.
od 31 maja do 16 czerwca 2024 r.

 1. przerwy świąteczne i okolicznościowe:

od 28 marca do 2 kwietnia 2024 r. (Wielkanoc – przerwa świąteczna)
od 1 maja do 5 maja 2024 r. (Rajd Politechniki Krakowskiej)
15 maja 2024 r. (Święto Szkoły)
19 maja 2024 r. (Zielone Świątki)
30 maja 2024 r. (Boże Ciało)

 1. sesja egzaminacyjna:

od 17 czerwca do 30 czerwca 2024 r.

 1. wakacje letnie:

od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 r.

 1. poprawkowa sesja egzaminacyjna:

od 1 września do 16 września 2024 r.

 1. ustala się ostateczne terminy:

1) zaliczenia semestru letniego:

16 września 2024 r.

2) składania w dziekanatach wydziałów i w Szkole Doktorskiej PK dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji, odpowiednio, studentów i doktorantów na rok akademicki 2024/25:

17 września 2024 r.

§ 3

Organizację ostatniego semestru studiów pierwszego lub drugiego stopnia ustala dziekan na zasadach określonych w § 11 ust. 5 „Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki” stanowiącego załącznik do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 46/d/05/2019 z 29 maja 2019 r. z późn.zm.

§ 4

W przypadku prowadzenia przez Politechnikę Krakowską studiów wspólnych z uczelnią zagraniczną, organizacja roku może uwzględniać terminy wynikające z wymogów uczelni partnerskiej, określone w umowie stanowiącej podstawę prowadzonych studiów wspólnych. Dziekan ustala organizację roku dla studiów wspólnych i podaje do wiadomości publicznej co najmniej cztery miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego.

§ 5

Ustala się, że pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze zimowym (tj. tydzień rozpoczynający się 2 października 2023 r.) oraz pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze letnim (tj. tydzień rozpoczynający się 26 lutego 2024 r.) są tygodniami nieparzystymi. Tygodnie nieparzyste i parzyste występują w semestrze naprzemiennie.

Na stronie www Wydziału w zakładce: Studenci -> Rozkład zajęć -> Rezerwacja sal, w kalendarzach poszczególnych sal, można sprawdzić aktualną organizację semestru oraz tygodnie parzyste i nieparzyste.