DSC   Easy Resize

Wybór specjalności

image_pdfimage_print

Spotkanie informacyjne dotyczące wyboru specjalności
przez studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia odbędzie się
w środę 13.01.2021 r.

w sali wirtualnych salach na platformie ZOOM

dla kierunku Inżynieria Produkcji – sala wirtualna wm-ws17:

Systemy CAD/CAM:

prezentacja od 11.05 do 11.20,

Systemy jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa:

prezentacja od 11.25 do 11.40,

Techniki wytwarzania:                                           

prezentacja od 11.45 do 12.00,

 

 

– dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn – sala wirtualna wm-ws9:

 

Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń:

prezentacja od 11.05 do 11.20,

Komputerowo wspomagane projektowanie inżynierskie:

prezentacja od 11.25 do 11.40.

Mechanika konstrukcji i materiałów:

prezentacja od 11.45 do 12.00,

Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne:

prezentacja od 12.05 do 12.20,

 

– dla kierunku Inżynieria Medyczna – sala wirtualna wm-ws18:

Biomechanika:                                          

prezentacja od 11.05 do 11.20,

Inżynieria kliniczna:        

prezentacja od 11.25 do 11.40.

 

 

– dla kierunku Automatyka i Robotyka – sala wirtualna wm-ws19:

Automatyzacja systemów wytwarzania:

prezentacja od 11.05 do 11.20,

Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń:

prezentacja od 11.25 do 11.40,

Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych:

prezentacja od 11.45 do 12.00,

 

– dla kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego – sala wirtualna wm-ws12:

Blok profilujący dyplom – przedmiot I                      

prezentacja od 11.05 do 11.20,

Blok profilujący dyplom – przedmiot II

prezentacja od 11.25 do 11.40,

Blok profilujący dyplom – przedmiot III

prezentacja od 11.45 do 12.00.

 


– dla kierunku Inżynieria środków transportu – sala wirtualna wm-ws7:

 

 

Bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu masowego:

prezentacja od 11.05 do 11.20,

Inżynieria pojazdów szynowych:

prezentacja od 11.25 do 11.40,

Inżynieria środków transportu przemysłowego:

prezentacja od 11.45 do 12.00,

Środki techniczne w logistyce i spedycji:

prezentacja od 12.05 do 12.20.

 

 


– dla kierunku Pojazdy samochodowe – sala wirtualna wm-ws15:

 

 

Budowa i badania pojazdów samochodowych:

prezentacja od 11.05 do 11.20,

Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych:

prezentacja od 11.25 do 11.40,

Mechatronika samochodowa:

prezentacja od 11.45 do 12.00,

Źródła napędu i mechatronika pojazdów samochodowych:

prezentacja od 12.05 do 12.20.

 

Ankiety wyboru specjalności w wersji elektronicznej należy wypełnić w dniach: 13.01.2021 – 27.01.2021 r. Link do ankiety będzie udostępniony w Wirtualnym Dziekanacie.

Nie złożenie ankiety w wyznaczonym terminie lub złożenie nieprawidłowo wypełnionej ankiety oznacza, że decyzję o przydzielaniu studenta do bloków przedmiotów specjalnościowych podejmie Dziekan.