23 studentów WM ze stypendium „Student Lider pierwszego roku”

Aż 23 studentów pierwszego roku z Wydziału Mechanicznego zostało laureatami nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej „Student Lider pierwszego roku”.

Wyniki osiągnięte przez Studentów, którzy obecnie są na drugim semestrze I roku studiów I stopnia podczas zimowej sesji egzaminacyjnej stanowiły jeden z warunków w staraniu się o nagrodę pieniężną pn. „Student Lider pierwszego roku”.

Program działa na Politechnice Krakowskiej od kilku lat i daje możliwość nagrodzenia najlepszych studentów już na początku ich przygody w szkole wyższej. Mogą się o nią starać osoby, które zaliczyły pierwszy semestr studiów w ostatecznym terminie, wynikającym z obowiązującego Zarządzenia Rektora PK w sprawie organizacji roku akademickiego; podjęli kształcenie na drugim semestrze; uzyskali średnią ważoną ocen za pierwszy semestr studiów nie niższą niż 4,00, a obliczoną zgodnie z obowiązującym na PK regulaminem studiów i zostali umieszczeni na wydziałowej lub międzywydziałowej liście rankingowej studentów.

By móc powalczyć o tytuł Lidera, studenci składali w dziekanatach swoich wydziałów wniosek. Liczbę nagród oraz kwotę nagrody w jednakowej wysokości dla wszystkich studentów ustalił – zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród „Student Lider pierwszego roku” – prorektor ds. studenckich. Nasi Laureaci to:

 • Łukasz Biel – Automatyka i Robotyka
 • Bartłomiej Brzóska – Automatyka i Robotyka
 • Katarzyna Chwastek – Automatyka i Robotyka
 • Karol Duda – Pojazdy Samochodowe
 • Julia Kalata – Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego
 • Łukasz Kata – Inżynieria Produkcji
 • Aleksandra Kornaś – Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego
 • Aleksandra Kuć – Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego
 • Artur Lech – Inżynieria Medyczna
 • Jakub Malarczyk – Środki Transportu i Logistyka
 • Dawid Młodzianowski – Informatyka Stosowana
 • Paweł Nowak – Informatyka Stosowana
 • Damian Pieczara – Automatyka i Robotyka
 • Bartłomiej Pietras – Informatyka Stosowana
 • Jakub Podsadowski – Informatyka Stosowana
 • Dariusz Przybyło – Informatyka Stosowana
 • Mariusz Rodzeń – Automatyka i Robotyka
 • Tomasz Rokita – Informatyka Stosowana
 • Oskar Rozlachowski – Informatyka Stosowana
 • Weronika Rumian – Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego
 • Mateusz Stolarczyk – Informatyka Stosowana
 • Lars Zakrzewski – Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego
 • Robert Żewecki – Informatyka Stosowana

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Kategoria
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony