Firma Klavo dołączyła do Patronów Wydziału Mechanicznego!

15 marca prezes firmy Klavo Sp. z o.o. Waldemar Chmiel i dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Jerzy A. Sładek podpisali porozumienie o współpracy, zakładające patronat firmy nad kierunkiem Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego.

We współpracy z Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego firma będzie rozwijała innowacyjne rozwiązania produktowe, zwiększające dostępność w przestrzeniach muzealnych. Studenci IWP zyskają możliwość uczestnictwa w projektach wdrażanych przez firmę, a także zajęciach dydaktycznych, pokazach i szkoleniach organizowanych przez Patrona. Będą mogli też odbywać zawodowe i dyplomowe praktyki i staże w Klavo Sp. Z o.o.

Podpisane porozumienie zakłada również udział firmowych ekspertów w opracowaniu i organizowaniu programu studiów o charakterze dualnym, a także doradztwo naukowo-badawcze w zakresie projektowania uniwersalnego i opracowywania nowych standardów w projektowaniu uniwersalnym w zakresie designu.

Koordynatorem porozumienia ze strony firmy jest dyrektor ds. inwestycji – Tomasz Chmiel, a ze strony Wydziału Mechanicznego – mgr inż. Katarzyna Kozub z Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego.

Firma Klavo zajmuje się wsparciem i rozwojem kultury i współpracuje z wieloma instytucjami kultury.
Współpraca z firmą została nawiązana poprzez punkt informacyjno-konsultacyjny dla podmiotów zewnętrznych w zakresie dostępności i projektowania uniwersalnego prowadzony na PK w ramach projektu Centrum Wiedzy o Dostępności, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

small-scaled

Tekst: Katarzyna Kozub, Agnieszka Mościcka

Fot. Agnieszka Mościcka

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony