Studentki Inżynierii Medycznej w gronie laureatów Własnego Funduszu Stypendialnego PK

Politechnika Krakowska po raz ósmy nagrodziła aktywnych naukowo studentów i doktorantów, przyznając im stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego. W rozstrzygniętej właśnie edycji letniej 2024 r. takie stypendia otrzymało 16 wybitnych studentów i 4 doktorantów ze Szkoły Doktorskiej PK.

11 czerwca w Sali Senackiej rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata oraz prorektor ds. studenckich dr inż. Marek Bauer pogratulowali ambitnym młodym naukowcom i wręczyli im dyplomy. Podczas uroczystości obecni byli również Dziekani Wydziałów, wśród nich prof. Jerzy A. Sładek.

Program stypendialny dla studentów Politechniki Krakowskiej ustanowił w grudniu 2020 r. Senat PK. Laureaci są wyłaniani dwa razy do roku. Otrzymują od uczelni półroczne stypendia. Wśród docenianych osiągnięć – zgodnie z przyjętym regulaminem wypłacania stypendiów – są m.in. publikacje naukowe, aktywny udział w realizowanych na PK projektach NCN, NCBR, UE, patenty zrealizowane na PK, ukończenie i rozliczenie projektu realizowanego w ramach współpracy z FutureLab PK, INTECH PK lub Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości PK, wysokie miejsca w konkursach międzynarodowych lub krajowych.

Laureatkami z Wydziału Mechanicznego są:

Alicja Przybyłowicz

Studentka inżynierii medycznej II stopnia została doceniona za publikację naukową w czasopiśmie naukowym „Pharmaceutics” pt.  „Linseed Oil-Based Oleogel Vehicles for Hydrophobic Drug Delivery – Physicochemical and Applicative Properties” oraz aktywny udział w projekcie „Biodegradowalne, biokompatybilne i interaktywne surfaktanty jako ekologicznie bezpieczna alternatywa dla syntetycznych związków w procesach wytwarzania pian i emulsji do zastosowań kosmetycznych, medycznych i przemysłowych” w ramach konkursu OPUS NCN.

Zuzanna Zając

Studentka inżynierii medycznej II stopnia została doceniona za aktywne uczestnictwo w projekcie OPUS NCN pt. „Kształtowanie struktury morfologicznej i własności fizykochemicznych warstwy powierzchniowej stopu z pamięcią kształtu pod kątem uwarunkowań i oddziaływania z układem sercowo-naczyniowym”. Drugim, premiowanym osiągnięciem jest  ukończenie projektu realizowanego w ramach konkursu FutureLab pt. „Optymalizacja doboru parametrów pracy komory wspomagania serca w oparciu o biomechaniczny system sztucznego pacjenta – SERCE”

Serdeczne gratulacje!

Fot. J. Zych

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony