Dziekan Sładek metrologia

Prof. Jerzy A. Sładek powołany do Rady Metrologii działającej przy Prezesie Głównego Urzędu Miar

Rada Metrologii to podmiot wspierający rozwój metrologii w Polsce.

W jej skład wchodzą przedstawiciele struktur państwowych, przemysłu i nauki. Jej głównym zadaniem jest opiniowanie stanu i kierunków rozwoju krajowej metrologii, działalności merytorycznej administracji miar, strategicznego planu, oraz rocznych planów i sprawozdań Głównego Urzędu Miar.

powołanie do Rady Metrologii

To powołanie to zaszczyt i ogromne wyróżnienie, a także wyraz uznania dla współpracy, którą od lat prowadzi Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej z Głównym Urzędem Miar” – podkreśla prof. Jerzy A. Sładek. – „Metrologia zyskuje w Polsce coraz większe znaczenie, a Wydział Mechaniczny, będący liderem projektu NSMET Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej, oraz członkiem Polskiej Unii Metrologicznej, dzięki unowocześnieniu infrastruktury badawczej i budowie Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych, stanie się wiodącym na skalę światową ośrodkiem w tej dziedzinie.” – dodaje dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

(a.m.)

Dziekan WM prof. J.A.Sładek

Fot. archiwum prywatne prof. J. A. Sładka