Wykład SIEMENS MOBILITY

Wykład ekspertów SIEMENS MOBILITY dla Studentów Wydziału Mechanicznego

22 listopada 2022 r. studenci Wydziału Mechanicznego uczestniczyli w wykładzie prowadzonym przez przedstawicieli firmy SIEMENS MOBILITY Sp. z o.o.

Współpraca z  SIEMENS MOBILITY Sp. z o.o. trwa od 2019 r. Firma objęła patronatem kierunek Środki Transportu i Logistyka, prowadzony w Katedrze Pojazdów Szynowych i Transportu.

Ze strony SIEMENS MOBILITY Sp. z o.o. wykład prowadzili: pani Alicja Babik, pan Marcin Górecki i pan Jerzy Frejgandt. Podczas wykładu przedstawiono prezentację nowoczesnej lokomotywy wielosystemowej Siemens Vectron wraz z doświadczeniami z dotychczasowej eksploatacji 1000 pojazdów. Wykład dotyczył również transformacji cyfrowej i trendów w rozwoju automatyki kolejowej na świecie, cyberbezpieczeństwa oraz automatyzacji w transporcie szynowym – połączenie technologii ATO (Automatic Train Operation) z systemem ETCS (European Train Control System).

Kolejny wykład z przedstawicielami firmy SIEMENS MOBILITY zaplanowany jest  6 grudnia, a tematem przewodnim będą rozwiązania dotyczące wykorzystania technologii wodorowych do napędu pojazdów szynowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich chętnych Studentów, wykład odbędzie się w Auli C04, bud. C, 6 grudnia o godz. 9:30.

Tekst: M. Szkoda

Fot. Maciej Michnej, Marcin Górecki