Wykład otwarty przedstawicieli firmy SIEMENS Mobility

10 stycznia odbył się wykład otwarty przedstawicieli firmy SIEMENS Mobility – Patrona i Partnera kierunku Środki Transportu i Logistyka.

Na zaproszenie Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu gośćmi Wydziału Mechanicznego byli:

– Marcin Górecki  – Szef marketingu, komunikacji i PR,
– Adam Roguski – Kierownik ds. rozwoju elektryfikacji,
– Rafał Lewandowski – Dyrektor Sprzedaży.

Podczas wykładu swoją wiedzą ekspercką na temat nowoczesnych rozwiązań inżynierskich w transporcie Siemens Mobility oraz doświadczeń światowych w obszarze rozwoju kolei dużych prędkości i związanej z tym elektryfikacji 25 kV, Goście podzielili się ze Studentami Wydziału Mechanicznego, Wydziału Inżynierii Lądowej, a także Uczniami dwóch klas Zespołu Szkół nr 1 im. Św. Rafała Kalinowskiego pod opieką Dyrektor placówki – mgr Beaty Śliwy.

Firma Siemens Mobility w 2019 roku objęła patronatem kierunek Środki Transportu i Logistyka i w ramach tej współpracy cyklicznie prowadzi wykłady otwarte dla Studentów  – poprzednie spotkania poruszały takie tematy jak: transformacja cyfrowa i trendy w rozwoju automatyki kolejowej na świecie, cyberbezpieczeństwo oraz automatyzacja w transporcie szynowym,  czy wykorzystanie technologii wodorowych do napędu pojazdów szynowych.

Siemens Mobility to firma działająca w obszarach związanych z taborem, infrastrukturą kolejową, komponentami i serwisowaniem, a także wdrażaniem rozwiązań cyfryzacyjnych w zakresie infrastruktury kolejowej, m.in. w zakresie nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym.

Fot. A. Mościcka