Zbigniew Latała

Zbigniew Latała odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Z wielką dumą i radością przyjęliśmy informację, że wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński nadał dr hab. inż. Zbigniew Latale, prof. PK, Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Odznaczenie zostało przyznane w kategorii: sztuki wizualne/plastyczne.

 

Jest to już drugie wyróżnienie prof. Latały w tej kategorii, w 2015 otrzymał Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Odznaczenie to jest przyznawane osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

Serdecznie gratulujemy!!!

Prof. Z. Latała

Na zdj. Zbigniew Latała na wernisażu wystawy członków Związku Polskich Artystów Plastyków w Galerii „PRYZMAT”, na tle swoich prac z cyklu „Inspirujące kobiety”

Źródło: mat. własne Z. Latała

Dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK od 2017 r. jest Kierownikiem Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego na Wydziale Mechanicznym PK. W roku 2014 został powołany do komisji uczelnianej do spraw jubileuszu 70-lecia PK. Wcześniej przez wiele lat pracował w komisji wydziałowej ds. promocji uczelni. Od roku 2016 jest członkiem rady programowej Studenckiego Radia PK „Nowinki”, a od 2018 roku jej przewodniczącym. Ponadto jest członkiem rad programowych Muzeum PK oraz Galerii GIL. Pełni też opiekę merytoryczną nad galeriami sztuki w Czyżynach.

Z racji specyfiki kierunku jaką jest inżynieria wzornictwa przemysłowego równolegle z prowadzeniem badań naukowych związanych z naukami technicznymi, prowadzi aktywną działalność artystyczną. Brał udział w 224 wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Jest laureatem wielu konkursów projektowych; krajowych i międzynarodowych. Jest zapraszany do grona jurorów konkursów z zakresu szeroko rozumianego designu na całym świecie. W 2022 roku był też członkiem komitetu naukowego oraz recenzentem referatów II International Congress on Art and Design Research, Kayseri University (TURCJA).

Dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK prowadzi wykłady, seminaria, ćwiczenia, projekty, laboratoria, laboratoria komputerowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz podyplomowych z przedmiotów: inżynieria materiałowa, komputerowa analiza obrazu, grafika komputerowa, fotografia i DTP, rendering, prezentacja wizualna produktu, wzornictwo przemysłowe, wprowadzenie do badań naukowych.

Prof. Latała jako pierwszy na Wydziale Mechanicznym PK wprowadził zajęcia z grafiki komputerowej i multimediów dla kierunków Informatyka Stosowana, Inżynieria Biomedyczna, Automatyka i Robotyka, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego. Opracował do tych zajęć wykłady oraz laboratoria z grafiki komputerowej.

Od dziesięciu lat współpracuje z firmami z otoczenia gospodarczego, realizując projekty oraz organizując staże i konkursy dla studentów IWP. Współpraca obejmuje firmy: CP Glass SA Kraków, Fakro z Nowego Sącza, BÄCKER z Niemiec,  Merit Automotive Electronics Systems Poland z Krakowa,  Wotel z Krakowa, Juka z Niepołomic, Bioliwer Technologies z Kwidzynia.

Zdj. nagłówkowe: fot. Jan Zych.