Studia I i II stopnia

image_pdfimage_print
Immatrykulacja Studentów II stopnia studiów stacjonarnych.

Immatrykulacja Studentów II stopnia studiów stacjonarnych.

  Dziekan Wydziału Mechanicznego zaprasza na uroczystą immatrykulację studentów rozpoczynających studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2023/24.Immatrykulacja odbędzie się w dniu 26 lutego 2024 w sali C-04 o godzinie...

Harmonogram sesji

Harmonogram sesji

Harmonogram sesji zimowej Harmonogram sesji letniej Harmonogram sesji zimowej Harmonogram sesji letniej

Ostatnie terminy obowiązkowego szkolenia bibliotecznego!

Ostatnie terminy obowiązkowego szkolenia bibliotecznego!

Szanowni Państwo, Studenci I roku! Tym z Państwa, którzy nie odbyli jeszcze OBOWIĄZKOWYCH szkoleń bibliotecznych przypominamy: Zgodnie z zarządzeniem nr 132 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 21...

Godziny pracy Dziekanatu WM w okresie letnim

Godziny pracy Dziekanatu WM w okresie letnim

  Szanowni Studenci, w okresie letnim, czyliod 3.07.2023 r. do 8.09.2023 r.Dziekanat Wydziału Mechanicznego będzie przyjmował studentów:od wtorku do czwartku w godzinach od 9.00 do 12.00.

Wybór specjalności

Wybór specjalności

Zasady wyboru specjalności i bloków profilujących dyplom na studiach I stopnia Harmonogram spotkań - studia stacjonarne I stopnia Harmonogram spotkań - studia niestacjonarne I stopnia Przydział specjalności Zasady wyboru specjalności...

Praca dyplomowa

Praca dyplomowa

Wybór promotora i tematu pracy dyplomowej Regulamin egzaminu dyplomowego Szczegółowe zasady organizacji egzaminu dyplomowego na WM Procedura obiegu dokumentów do egzaminu dyplomowego Warsztat pisania pracy dyplomowej Wybór promotora i tematu...

Praktyki

Praktyki

Informacje ogólne Regulamin praktyk Opiekunowie Druki Dziennik praktyk i ramowy program praktyk Informacje ogólne PROCEDURA ORGANIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCHOBOWIĄZUJĄCA NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJOD SEMESTRU LETNIEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2022/23 Poniżej zamieszczono link do...

Opiekunowie kierunków studiów

Opiekunowie kierunków studiów

Opiekunowie kierunków studiów Zakres obowiązków i kompetencji Opiekunowie kierunków studiów Automatyka i Robotyka Opiekun kierunku: dr inż. Krzysztof Krupa, prof. PK Opiekunowie specjalności: Automatyzacja systemów wytwarzania: dr inż. Jacek Habel Technologie...

Druki do pobrania

Druki do pobrania

  Wzory druków i formularzy podanie do prodziekan dr hab. inż. Magdaleny Niemczewskiej-Wójcik, prof. PK podanie do prodziekana dr hab. inż. Bogdana Szybińskiego, prof. PK podanie do prodziekana dr inż....

Plany studiów

Plany studiów

Plany studiów I i II stopnia 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2023/2024 Wydział Mechaniczny – 2023/2024Stopień: IProfil: Ogólnoakademickistudia stacjonarneAutomatyka i RobotykaAutomatyzacja systemów wytwarzaniaSterowanie i monitoring maszyn i urządzeńTechnologie informacyjne w systemach...

Stypendia i zapomogi

Stypendia i zapomogi

Informacje ogólne Niezbędne dokumenty Informator MEiN Stypendium naukowe z Własnego Funduszu Stypendialnego Informacje ogólne Świadczenia dla studentów – wszelkie informacje Ostateczny termin składania dokumentów o stypendia mija 4 października 2023...

Przedmioty wybieralne

Przedmioty wybieralne

  Wyboru przedmiotów dokonują studenci podczas zebrań organizowanych przez starostów wszystkich grup danego kierunku studiów. Wybór dotyczy przedmiotów kształcenia: ogólnego, podstawowego, kierunkowego, specjalnościowego oraz bloku przedmiotów profilujących dyplom. Zebrania organizowane...