Studia I i II stopnia

image_pdfimage_print
Harmonogram sesji

Harmonogram sesji

Harmonogram sesji zimowej Harmonogram sesji letniej Harmonogram sesji zimowej Harmonogram sesji letniej

Praca dyplomowa

Praca dyplomowa

Wybór promotora i tematu pracy dyplomowej Regulamin egzaminu dyplomowego Szczegółowe zasady organizacji egzaminu dyplomowego na WM Procedura obiegu dokumentów do egzaminu dyplomowego Terminy egzaminów dyplomowych Warsztat pisania pracy dyplomowej Wybór...

Praktyki

Praktyki

Informacje ogólne Regulamin praktyk Opiekunowie Druki Dziennik praktyk i ramowy program praktyk Informacje ogólne PROCEDURAORGANIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCHOBOWIĄZUJĄCANA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJOD SEMESTRULETNIEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2022/23  Poniżej zamieszczono link do PROCEDURYORGANIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK...

Opiekunowie kierunków studiów

Opiekunowie kierunków studiów

Opiekunowie kierunków studiów Zakres obowiązków i kompetencji Opiekunowie kierunków studiów Automatyka i Robotyka Opiekun kierunku: dr inż. Krzysztof Krupa, prof. PK Opiekunowie specjalności: Automatyzacja systemów wytwarzania: dr inż. Jacek Habel Technologie...

Druki do pobrania

Druki do pobrania

  Wzory druków i formularzy podanie do prodziekan dr hab. inż. Magdaleny Niemczewskiej-Wójcik, prof. PK podanie do prodziekana dr hab. inż. Bogdana Szybińskiego, prof. PK podanie do prodziekana dr inż....

Plany studiów

Plany studiów

Plany studiów I i II stopnia 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2022/2023 Wydział Mechaniczny – 2022/2023 Stopień: I Profil: Ogólnoakademicki studia stacjonarne Automatyka i Robotyka Automatyzacja systemów wytwarzania Sterowanie i...

Stypendia i zapomogi

Stypendia i zapomogi

Informacje ogólne Niezbędne dokumenty Informator MEiN Stypendium naukowe z Własnego Funduszu Stypendialnego Informacje ogólne Świadczenia dla studentów – wszelkie informacjeOstateczny termin składania dokumentów o stypendia mija 4 października 2022.Wszystkie wnioski o...

Wybór specjalności

Wybór specjalności

Zasady wyboru specjalności i bloków profilujących dyplom na studiach I stopnia Harmonogram spotkań - studia stacjonarne I stopnia Harmonogram spotkań - studia niestacjonarne I stopnia Przydział specjalności Zasady wyboru specjalności...

Przedmioty wybieralne

Przedmioty wybieralne

  Wyboru przedmiotów dokonują studenci podczas zebrań organizowanych przez starostów wszystkich grup danego kierunku studiów. Wybór dotyczy przedmiotów kształcenia: ogólnego, podstawowego, kierunkowego, specjalnościowego oraz bloku przedmiotów profilujących dyplom. Zebrania organizowane...