Studia I i II stopnia

image_pdfimage_print
Praktyki

Praktyki

Informacje OgólneRegulamin praktykOpiekunowieDrukiInformacje Ogólne Realizacja praktyk w roku akademickim 2020/21 aktualizacja grudzień 2021 r. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w procedurze podpisywania dokumentów umożliwiających odbycie...

Druki do pobrania

Druki do pobrania

  Wzory druków i formularzy podanie do prodziekan dr hab. inż. Magdaleny Niemczewskiej-Wójcik, prof. PK podanie do prodziekana dr hab. inż. Bogdana Szybińskiego, prof. PK podanie do prodziekana dr inż....

Plany studiów

Plany studiów

2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018

Praca dyplomowa

Praca dyplomowa

Wybór promotora i tematu pracy dyplomowej Regulamin egzaminu dyplomowego Szczegółowe zasady organizacji egzaminu dyplomowego na WM Warsztat pisania pracy dyplomowej Procedura obiegu dokumentów do egzaminu dyplomowego Wybór promotora i tematu...

Stypendia i zapomogi

Stypendia i zapomogi

Informacje ogólne Niezbędne dokumenty Informator MEiN Informacje ogólne Świadczenia dla studentów – wszelkie informacje Ostateczny termin składania dokumentów o stypendia mija 4 października 2021. Wszystkie wnioski o stypendia powinny być wydrukowane...

Wybór specjalności

Wybór specjalności

Zasady wyboru specjalności i bloków profilujących dyplom na studiach I stopnia Harmonogram spotkań - studia stacjonarne I stopnia Harmonogram spotkań - studia niestacjonarne I stopnia Zasady wyboru specjalności i bloków...

Przedmioty wybieralne

Przedmioty wybieralne

  Wyboru przedmiotów dokonują studenci podczas zebrań organizowanych przez starostów wszystkich grup danego kierunku studiów. Wybór dotyczy przedmiotów kształcenia: ogólnego, podstawowego, kierunkowego, specjalnościowego oraz bloku przedmiotów profilujących dyplom. Zebrania organizowane...