Studia I i II stopnia

image_pdfimage_print
Wybór specjalności

Wybór specjalności

Zasady wyboru specjalności i bloków profilujących dyplom na studiach I stopnia Harmonogram spotkań - studia stacjonarne I stopnia Harmonogram spotkań - studia niestacjonarne I stopnia Przydział specjalności Zasady wyboru specjalności...

Harmonogram sesji

Harmonogram sesji

Harmonogram sesji zimowej Harmonogram sesji letniej Harmonogram sesji zimowej Harmonogram sesji letniej

Praca dyplomowa

Praca dyplomowa

Wybór promotora i tematu pracy dyplomowej Regulamin egzaminu dyplomowego Szczegółowe zasady organizacji egzaminu dyplomowego na WM Procedura obiegu dokumentów do egzaminu dyplomowego Warsztat pisania pracy dyplomowej Wybór promotora i tematu...

Praktyki

Praktyki

Informacje ogólne Regulamin praktyk Opiekunowie Druki Dziennik praktyk i ramowy program praktyk Informacje ogólne PROCEDURA ORGANIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCHOBOWIĄZUJĄCA NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJOD SEMESTRU LETNIEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2022/23 Poniżej zamieszczono link do...

Opiekunowie kierunków studiów

Opiekunowie kierunków studiów

Opiekunowie kierunków studiów Zakres obowiązków i kompetencji Opiekunowie kierunków studiów Automatyka i RobotykaOpiekun kierunku: dr inż. Krzysztof Krupa, prof. PKOpiekunowie specjalności:Automatyzacja systemów wytwarzania: dr inż. Jacek HabelTechnologie informacyjne w systemach produkcyjnych: dr...

Druki do pobrania

Druki do pobrania

  Wzory druków i formularzy podanie do prodziekan dr hab. inż. Magdaleny Niemczewskiej-Wójcik, prof. PK podanie do prodziekana dr hab. inż. Bogdana Szybińskiego, prof. PK podanie do prodziekana dr inż....

Plany studiów

Plany studiów

Plany studiów I i II stopnia 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2022/2023 Wydział Mechaniczny – 2022/2023 Stopień: I Profil: Ogólnoakademicki studia stacjonarne Automatyka i Robotyka Automatyzacja systemów wytwarzania Sterowanie i...

Stypendia i zapomogi

Stypendia i zapomogi

Informacje ogólne Niezbędne dokumenty Informator MEiN Stypendium naukowe z Własnego Funduszu Stypendialnego Informacje ogólne Świadczenia dla studentów – wszelkie informacjeOstateczny termin składania dokumentów o stypendia mija 28 lutego 2023 r.Wszystkie...

Przedmioty wybieralne

Przedmioty wybieralne

  Wyboru przedmiotów dokonują studenci podczas zebrań organizowanych przez starostów wszystkich grup danego kierunku studiów. Wybór dotyczy przedmiotów kształcenia: ogólnego, podstawowego, kierunkowego, specjalnościowego oraz bloku przedmiotów profilujących dyplom. Zebrania organizowane...