Publiczne rozprawy doktorskie

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Naukowej dla dyscypliny inżynieria mechaniczna zawiadamia, że

13 marca 2024 r. o godz. 11:00

odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską:
mgr inż. Jana Kuchmacza
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria mechaniczna,

Temat pracy:
„Przepływ zawiesiny lodowej w pionowych kanałach szczelinowych”
Promotor: Prof. dr hab. inż. Beata Niezgoda-Żelasko – Politechnika Krakowska
Promotor pomocniczy: dr inż. Przemysław Młynarczyk – Politechnika Krakowska

Recenzenci:


dr hab. inż. Joanna Wilk, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska
dr hab. inż. Andrzej Gołdasz, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza
dr hab. inż. Jerzy Hapanowicz, prof. PO – Politechnika Opolska

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie. Komplet dokumentów został zamieszczony na BIP PK:
https://bip.pk.edu.pl/index.php?wyr=kuchmacz&ver=0&dok=4621
Obrona odbędzie się w trybie hybrydowym w sali A109, przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie oraz przy pomocy aplikacji ZOOM.


ZAWIADOMIENIE

Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej zawiadamia, że
7 lutego 2024 o godzinie 11:00
odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską:

mgr inż. Przemysława Nosala
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria mechaniczna,

Temat pracy:
„Modelowanie procesu stopowania tarciowego FSA oraz estymacja właściwości mechanicznych uzyskanego kompozytu”

Promotor: prof. dr hab. inż. Artur Ganczarski – Politechnika Krakowska

Promotor pomocniczy: dr inż. Marek Węglowski – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny

Recenzenci:

dr hab. inż. Sylwester Samborski, prof. PL – Politechnika Lubelska
prof. dr hab. inż. Piotr Lacki – Politechnika Częstochowska

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.
Recenzje zostały zamieszczone na stronie internetowej WM PK: https://mech.pk.edu.pl/recenzje-rozpraw-doktorskich-2/

Obrona odbędzie się w trybie hybrydowym w sali A109, przy al. Jana Pawła II 37
w Krakowie oraz na zoom.