rozprawa doktorska

Recenzje rozpraw doktorskich:

image_pdfimage_print

 

Informacje dla doktorantów przed obroną rozprawy doktorskiej


Dokumenty należy składać w sekretariacie Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej u pani mgr Renaty Sochy (pokój A111)

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 24 czerwca 2020 r.nr 76/n/06/2020
w sprawie zmian trybu i sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego

Doktorant/streszczenie

Promotor

Recenzja 1

Recenzja 2

mgr inż. Tomasz Kosztyła

Promotor: dr hab. inż. Józef Tutaj, prof. PK
Promotor pomocniczy:
dr inż. Damian Muniak

prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki

mgr inż. mgr inż. Aneta Celarek-Kobyłczyk

Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Kamiński
Promotor pomocniczy:
dr inż. Jan Talaga

dr hab. inż. Magdalena Cudak, prof. ZUT

prof. dr hab. inż. Stanisław Witczak

mgr inż. Krzysztof Dobaj

 

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Gajek

Promotor pomocniczy: dr inż. Michał Maniowski

dr hab. inż. Rafał Jurecki prof. PŚk

dr hab. inż. Marek_Guzek prof. PW

 

mgr inż. Krystian Milewski

 

Promotor: dr hab. inż. Monika Madej, prof. PŚ 
Promotor pomocniczy:
dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK

prof. dr hab. inż. Wojciech Wieleba

dr hab. inż. Przemysław Tyczewski, prof. PP

mgr inż. Tomasz Czauderna

Promotor: dr hab. inż. Henryk Sanecki
Promotor pomocniczy: dr inż. Michał Maniowski

dr hab. inż. Jacek Kukulski, prof. PW

dr hab. inż. Grzegorz Wojnar, prof. PŚ

 

mgr inż. Ksenia Latosińska

 

Promotor:

prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala

Promotor pomocniczy: dr inż. Grzegorz Struzikiewicz

 

Prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko
prof. h. c.

dr hab. inż. Witold Habrat, prof. PRz

 mgr inż. Mateusz Wygoda

Promotor:

dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prof. PK

Promotor pomocniczy:

dr inż. Paweł Romanowicz

Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski 

Prof. dr hab. inż. Adam Hamrol

mgr inż. Krzysztof Lesiak

Promotor:

prof. dr hab. inż.  Marek Brzeżański

Promotor pomocniczy:

dr inż. Dariusz Prostański, prof. ITG KOMAG

dr hab. inż. Grzegorz Przybyła, prof. PŚ

dr hab. inż. Zbigniew Stępień, prof. INiG

mgr inż. Grzegorz Gawłowski

Promotor:

dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK

Promotor pomocniczy:

dr inż. Anna Boratyńska-Sala

 

dr hab. inż. Monika Madej, prof. PŚk

dr hab. inż. Damian Krenczyk, prof. PŚ

mgr inż. Agnieszka Żyra

Promotor:

prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec

Promotor pomocniczy:

dr inż. Rafał Bogucki

prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz

dr hab. inż. Rafał Świercz, prof. PW

mgr inż. Emilia Franczyk

Promotor:

prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala

Promotor pomocniczy:

dr inż. Łukasz Ślusarczyk

prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko

 

dr hab. inż. Piotr Niesłony, prof. PO

 

mgr inż. Sławomir Jurkowski

Promotor:

dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK

Promotor pomocniczy:

dr inż. Małgorzata Kowalczyk 

dr hab inż. Krzysztof Stępień, prof. PŚk

prof. dr hab. inż. Adam Woźniak

mgr inż. Łukasz Rodak

Promotor:

prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański

prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki

mgr inż. Wiktor Harmatys

Promotor:

prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

Promotor pomocniczy:

dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK

prof. dr hab. inż. Robert Sitnik

dr hab. inż. Bartosz Gapiński, prof. PP

mgr inż. Halszka Skórska

Promotor:

prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

Promotor pomocniczy:

dr inż. Robert Janczur, prof. PK

prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak

dr hab. inż. Wojciech Wach, prof. IES

mgr inż. Konrad Buczek

Promotor:

dr hab. inż. Władysław Mitianiec

Promotor pomocniczy:

dr inż. Sven Lauer

dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki, prof. PG

prof. dr hab. inż. Sławomir Luft

mgr inż. Piotr Gąska

 

prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

 

prof. dr hab inż. Adam Woźniak

 

dr hab inż. Wojciech Płowucha, prof. ATH

 

mgr inż. Piotr Sulich

prof. dr hab. inż. Halina Egner

dr hab. inż. Adam Lipski

prof. dr hab. inż. Aleksander Karolczuk

 mgr inż. Michał Kluziewicz

 

 
prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek

 

dr hab. inż. Grzegorz Ślaski, prof. PP
dr hab. inż. Andrzej Szosland,prof. PŁ 
mgr inż. Michał Ryś 
prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański
                                                               dr hab. inż. Marcin Kot, prof AGH

 

prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
mgr inż. Adrian Maszke

 

dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof, PCz
dr hab. inż. Andrzej Pacana, prof. PRz

 

prof. dr hab inż. Jan Kaźmierczak

 

mgr inż. Justyna Flis
 
Prof. dr hab. inż. Aleksander Muc Politechnika Krakowska
 
 
mgr inż. Adam Kot

 

prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek
prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Pawelski
dr hab. inż. Jarosław Mamala, prof. PO
 
mgr inż. Piotr Pająk

 

dr hab. inż. Marek Barski, prof. PK
 
dr hab inż. Jacek Snamina, prof. AGH
dr hab inż. Andrzej Teter, prof. PL
mgr inż. Mateusz   Wiencek

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
Promotor pomocniczy dr inż. Anna Kiełbus
Prof. dr hab. inż. Jerzy Mikulik
Dr hab. inż. Grzegorz Królczyk, prof. PO
 mgr inż. Justyna   Miodowska
dr hab. inż. Jan Bielski, prof. PK
dr hab. inż Wojciech Wolański, prof. PŚ
 prof. dr hab inż. Michał Nowak
                                                                                       mgr inż. Katarzyna   Skałoń
 
dr hab. inż. Marek Hebda, prof. PK
dr hab. inż Grzegorz Matula, prof. PŚ
dr hab. inż Adam Cwudziński, prof. PCz
 mgr inż. Małgorzata   Kuźnar
dr hab. inż. Andrzej Sowa
dr. hab. inż. Jan Szybka prof. PWSZ Tarnów
dr. hab. inż. Grzegorz Szymański, prof. PP
 mgr inż. Krzysztof   Weigel – Milleret

prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek

Promotor pomocniczy: dr inż. Robert Janczur

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pawelski

dr hab. inż. Krzysztof Parczewski, prof. ATH

 mgr inż. Jakuba Dzidy

dr hab. inż. Marek Brzeżański, prof. PK

Promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Bielaczyc

Dr. hab. inż Antoni Świątek

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki

 mgr.inż Izabela Pliszka

dr hab. inż. Norbert Radek, prof. PŚK

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Aneta Gądek-Moszczak

dr.hab. Małgorzata Ulewicz, prof. PCz

dr.hab. inż. Mirosław Bonek, prof. PŚ

 mgr inż. Piotr Sarna

prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup

dr hab. inż. Marian Banaś

prof. dr hab. inż. Andrzej Frackowiak

 mgr inż. Damian Szubartowski

prof. dr hab. inż. Artur Ganczarski

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski

dr hab. inż. Dariusz W. Perkowski, prof. PB

 mgr inż. Karol Kaczmarski
dr hab. inż. Piotr Dzierwa, prof. PKdr hab. inż. Sławomir Pietrowicz, prof. PWrprof. dr hab. inż. Michał Ciałkowski
 mgr inż. Maciej Ryś
dr hab. inż. Halina Egner, prof. PKprof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczmadr hab. inż. Zdzisław Nowak
 mgr inż. Elżbieta Augustyn
dr hab. inż. Marek Kozień, prof. PKProf. dr hab. inż. Jacek Przybylskiprof. dr hab. inż. Adam Brański
 mgr inż. Edyta Osuch-Słomka
dr hab. inż. Remigiusz Michalczewski, prof. ITiE-PIB
Promotor pomocniczy – dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik
dr hab. inż. Jacek Sawicki, prof. PŁprof. dr hab. inż. Jarosław Sęp
Mgr inż. Magdalena Machno
dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, prof. PK
 
Promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Lipiec
dr hab. inż. Sławomir Spadło, prof. PŚk
dr hab. inż. Tomasz Paczkowski, prof. UTP
Mgr inż. Marcin Pilarczyk
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
prof. dr hab. inż. Michał Ciałkowski
prof. dr hab. inż Andrzej Rusin
Mgr inż. Mariusz Mucha
prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski
dr hab. inż. Edward Miko, prof. PŚk
Mgr inż. Robert Kowalczyk
prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala
dr hab. inż. Andrzej Kawalec, prof. PRz
prof. dr hab. inż Stanisław Legutko
Mgr inż. Joanna Krajewska – Śpiewak
prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski
dr hab. inż. Magdalena Trzos, prof. ndz. ITeE-PIB
Mgr inż. Kamila Gromczak
Prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek
dr hab. inż. Władysław Jakubiec, prof. ATH
dr hab. inż. Adam Woźniak, prof. PW
Mgr inż. Przemysław Młynarczyk
prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdał
dr hab. inż. Zbigniew Gnutek
Mgr inż. Adam Ciszkiewicz
dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. PK
prof. dr hab. inż. Romuald Będziński
prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński
Mgr inż. Piotr Krzemień
dr hab. inż. Andrzej Gajek, prof. PK
dr hab. inż. Andrzej Grzyb, prof PK
Prof. dr hab. inż. Zbignew Lozia
Mgr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
dr hab. inż. Wiesław Zima, prof.PK
dr hab. inż. Joanna Wilk, prof. PRz
prof. dr hab.  inż Marek Pronobis
Mgr inż. Rafał Pitry
prof. dr hab. inż. Dawid Taler
dr hab. inż Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała
dr hab. inż. Aleksandra Borsukiewicz
Mgr inż. Grzegorz Kaczor
dr hab. inż. Stanisław Guzowski, prof. PK
dr hab. Inż. Witold Piekoszewski, prof. ndzw
prof. dr hab. Andrzej Posmyk

 

Załączniki