Wyniki wyszukiwania

Politechnika Krakowska Wyniki e-Sesji Studenckich Kół Naukowych w roku ak. 2020/21

Komisja pod przewodnictwem Pana Dziekana Bogdana Szybińskiego, w składzie: 1) prof.PK, Magdalena Kromka-Szydek 2) prof.PK, Grzegorz Zając 3) prof.PK, Krzysztof Krupa 4) mgr Michał Maciukiewicz po długiej naradzie postanowiła wybrać...

Więcej
kola naukowe e-Sesja Studenckich Kół Naukowych w roku ak. 2020/21

8 czerwca 2021 o godz 10:00 odbędzie się e-Sesja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego.   Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do oglądania w MS Teams klikając w linku :      ...

Więcej
DSC scaled Sesje Studenckich Kół Naukowych w roku akademickim 2019/2020 odwołane

Więcej
sesja naukowa Sesja Studenckich Kół Naukowych na Wydziale Mechanicznym

!! Uwaga Studenci i Doktoranci !! W dniu 15 kwietnia 2011r. na Wydziale Mechanicznym odbędzie się Sesja Studenckich Kół Naukowych. Ważne terminy: zgłoszenie uczestnictwa (równoznaczne z przesłaniem streszczenia referatu w języku...

Więcej
futurelab projekty 6 projektów studenckich z Wydziału Mechanicznego laureatami Konkursu FutureLab PK!

6 projektów studenckich tworzonych lub współtworzonych przez studentów Wydziału Mechanicznego otrzymało dofinansowanie w drugiej edycji „Konkursu na projekty studenckie PK”, organizowanego przez FutureLab Politechniki Krakowskiej. Każda grupa projektowa oprócz formularza...

Więcej
Dwóch Studentów w pracowni Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego Koła Naukowe na Wydziale Mechanicznym

  Na Wydziale Mechanicznym funkcjonuje 14 Kół Naukowych. Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Mechanicznego ds. Studenckich Kół Naukowych jest dr inż. Anna Boratyńska - Sala, e-mail: anna.boratynska-sala@pk.edu.pl Zaświadczenia podpisane przez opiekunów kół...

Więcej
Politechnika Krakowska Strategia

Strategia rozwoju Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej Strategia rozwoju Wydziału Mechanicznego PK wpisuje się w strategię rozwoju PK, która podkreśla, że rozwój Politechniki Krakowskiej będzie możliwy, jeśli realizacja zadań edukacyjnych i...

Więcej
Politechnika Krakowska Strategia rozwoju Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej

Strategia rozwoju Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej Strategia rozwoju Wydziału Mechanicznego PK wpisuje się w strategię rozwoju PK, która podkreśla, że rozwój Politechniki Krakowskiej będzie możliwy, jeśli realizacja zadań edukacyjnych i...

Więcej
Politechnika Krakowska KN Programistów i Miłośników Informatyki

Kim jesteśmy?Członkami Koła Naukowego Programistów i Miłośników Informatyki są głównie Studenci kierunki Informatyka, ale jesteśmy otwarci również na wszystkich podzielających nasze zainteresowania i pasje.Co robimy?Na naszych spotkaniach wymieniamy się wiedzą...

Więcej
Stypendia i zapomogi

Informacje ogólne Niezbędne dokumenty Informator MEiN Informacje ogólne Świadczenia dla studentów – wszelkie informacje Ostateczny termin składania dokumentów o stypendia mija 4 października 2021. Wszystkie wnioski o stypendia powinny być wydrukowane...

Więcej
d nemark  scaled Ekspert z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej w Radzie Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa

Czterech pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej weszło w skład Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa–organu doradczego i opiniodawczego prezydenta Krakowa w tym Zastępca kierownika Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu,...

Więcej
DSC   scaled Trwa konkurs FutureLab PK na projekty studenckie. Zgłoszenia do 30 listopada

Do 30 listopada br. studenci Politechniki Krakowskiej mogą zgłaszać swoje projekty naukowe w konkursie koordynowanym przez FutureLab PK. W ubiegłym roku – w pierwszej edycji konkursu – do finansowania zostało...

Więcej