4 osoby stoją na tle bannerów

Nasi eksperci na konferencji PKP

23 stycznia w Warszawie odbyło się sympozjum „Kurs na edukację przyszłości”, organizowane przez PKP INTERCITY SA.


W wydarzeniu wzięli udział eksperci z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu – dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK i dr Maciej Górowski. Wygłosili prelekcję pt.: „Projektowanie środków transportu szynowego na miarę potrzeb współczesnego pasażera”, dotyczącą innowacyjnych form kształcenia na Wydziale Mechanicznym PK w odniesieniu do tematyki budowy, projektowania i eksploatacji pojazdów szynowych.

W ramach prezentacji przedstawione zostały najciekawsze projekty studenckie dotyczące taboru szynowego powstałe na dualnej specjalności „Inżynieria Pojazdów szynowych” na kierunku Środki Transportu i Logistyka oraz na kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego.

Sympozjum było podsumowaniem dotychczasowej, szeroko zakrojonej współpracy PKP INTERCITY S.A. ze środowiskiem dydaktycznym i naukowo-badawczym uczelni wyższych w tym inicjatyw i potencjału przewoźnika.

Politechnika Krakowska reprezentowana była przez Rektora prof. dr hab. inż. Andrzeja Szaratę.

fot. PKP IC, Bartek Dębkowski / Kreatyw! Media

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony