Podpisanie porozumienia Glaze Prosthetics

Studenci z WM będą realizować projekt z firmą Glaze Prosthetics

Podpisane porozumienie o współpracy z Glaze Prosthetics.

Współpraca przy realizacji projektów koncepcyjnych w zakresie protetyki oraz technologii druku 3D ma na celu podnieść kompetencje studentów Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego i Inżynierii Medycznej w zakresie praktycznych zastosowań narzędzi w procesach projektowych oraz procesach technologicznych obowiązujących w przemyśle, a także rozwinąć umiejętności współdziałania studentów z różnych kierunków inżynierskich.

„Projekty koncepcyjne będą realizowane przy współpracy oraz mentoringu osób z firmy Glaze Prosthetics, oraz pracowników PK – wyjaśnia mgr inż. Marek Pawłowicz z Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego – koordynator współpracy ze strony Uczelni – „Studenci będą mieli możliwość przeprowadzenia badań jakościowych w analizie projektowej (np. w formie wywiadów z osobami po amputacjach kończyn), wezmą udział w szkoleniach z metodyki i procesów projektowych, projektowania uniwersalnego, czy poznania nowych narzędzi 3D. Dodatkowym atutem będzie także poznanie całego procesu technologicznego z wykorzystaniem druku MJF podczas wizyt studyjnych w firmie Glaze Prosthetics.”

To jeden z elementów wdrażania systemu Project Based Learning na większą skalę – dzięki zaangażowaniu studentów z różnych kierunków – Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego oraz Inżynierii Medycznej, którzy wspólnie będą pracować nad rozwiązaniami.
Po zakończeniu prac projektowych studenci będą też mogli skorzystać z ofert staży oraz pracy, proponowanych przez firmę.

Na działaniach podejmowanych w zakresie współpracy zyskają także: kadra dydaktyczna, doktoranci oraz pracownicy – będą mogli współuczestniczyć w projektach naukowo-badawczych oraz badaniach jakościowych i wytrzymałościowych, a także szkoleniach oraz wizytach dydaktycznych. Glaze Prosthetics zyska możliwość konsultacji i badań jakościowych oraz konsultacji projektowych nad wybranymi tematami, jak również pozyska nowe osoby do rozrastającego się działu rozwoju.

Glaze Prosthetics to wiodąca firma w zakresie protetyki kończyn górnych z zastosowaniem druku 3D w technologii MJF – Multi Jet Fusion. Specjalizuje się w personalizacji protez dla dorosłych i dzieci. Misją Glaze Prosthetics z siedzibą w Krakowie jest “przetarcie szlaków innowacyjnego projektu w branży protez”.

Na zdjęciu poniżej od prawej: Grzegorz Kosch – CEO Glaze Prosthetics, prof. Jerzy A. Sładek – dziekan WM, Monika Firlej-Balik – kierownik Future Lab PK, dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK – kierownik Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego.

podpisanie umowy z Glaze

Fot. A. Mościcka