Dziekan J.A. Sładek otwiera nową salę

Otwarcie nowej sali dla Studentów Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego

13 maja o godz. 11 odbyło się uroczyste otwarcie nowej – i w pełnym tego słowa znaczeniu – nowoczesnej sali dla Studentów Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego.

Sala dydaktyczna – choć bardziej przypomina przestrzeń coworkingową – to przestronne, wielofunkcyjne studio, podzielone na kilka stref, które służą do pracy indywidualnej i grupowej, organizacji spotkań, konsultacji, a przede wszystkim pracy projektowej, a wszystko w stylu adekwatnym do potrzeb i oczekiwań studentów. Wyposażenie sali obejmuje: komputery do pracy projektowej z możliwością obsługi wirtualnej rzeczywistości, gogle VR, telewizor do prezentacji oraz przeglądów, drukarki 3D, urządzenia warsztatowe, tablety graficzne, a także dodatkowe monitory do pracy poza zajęciami dydaktycznymi.

Nie brakuje też aneksu kuchennego, oraz wygodnych kanap zapewniających możliwość odpoczynku, lub organizacji mniej formalnego spotkania.
Autorem projektu jest mgr inż. Marek Pawłowicz z Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Projektowego.

Koncepcja projektu powstała ze względu na rosnące zapotrzebowanie wśród studentów na przestrzeń do różnego rodzaju pracy, którą dodatkowo można szybko przeorganizować – wyjaśnia – Dzięki zastosowaniu mobilnych ścianek działowych sala zapewnia możliwość równoległej pracy studentów w przestrzeni roboczej, oraz prowadzenie konsultacji, by za chwilę zmienić się w otwartą przestrzeń do wspólnego realizowania projektów.

Sala pełni również funkcję integracyjną, gdzie studenci wszystkich roczników mogą wspólnie pracować i spędzać czas. Będą się tu odbywać spotkania Koła Naukowego IWP Form & Function, studenci Inżynierii Wzornictwa Projektowego i Inżynierii Medycznej będą mogli pracować nad projektem realizowanym w ramach konkursu FutureLab, a także będą się odbywać spotkania w ramach Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Centrum Wiedzy o Dostępności – gdzie podmioty zewnętrzne będą mogły uzyskać bezpłatną poradę ekspercką z zakresu dostępności i zasad projektowania uniwersalnego.

To miejsce nie mogłoby powstać bez wsparcia finansowego władz Wydziału, część sprzętów i materiałów została sfinansowana też dzięki zaangażowaniu FuterLab.
Dziekan Wydziału Mechanicznego – prof. Jerzy A. Sładek – od początku wspierał pomysł utworzenia nowoczesnej, multifunkcyjnej przestrzeni „otwartego laboratorium”.

– Ta przestrzeń wpisuje się w działania podejmowane na ukierunkowanie kształcenia w formule Project Based Learning. Studenci zyskują przestrzeń, w której mogą kreatywnie działać, skutecznie planować i optymalizować pracę własną i współpracę w grupie – wyjaśnia Prof. J. A. Sładek. – Liczę,  że to modelowe rozwiązanie będzie powielane, ponieważ daje możliwości szybkiego przystosowania powierzchni do zróżnicowanych, aktualnie pojawiających się potrzeb, unowocześniając zarazem i ułatwiając proces kształcenia.

W uroczystym otwarciu sali władze uczelni reprezentował prorektor PK ds. studenckich dr inż. Marek Bauer.

– Przestrzenie dedykowane zespołowej pracy studentów nad projektami są dziś nieodzownym elementem nowoczesnych uczelni, zwłaszcza kształcących inżynierów. Będziemy podążać w tym kierunku także na innych kierunkach i w pozostałych kampusach uczelni. Wydział Mechaniczny daje nam dziś ważny impuls, by tą drogą intensywniej podążać – podkreślił.

Fot. W. Nowak, J. Zych

Tekst: (a.m)