1

Zaproszenie na wykład otwarty „Designer w świecie produktów protetycznych. Bezkres możliwości technologii MJF

Koło Naukowe Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego Form & Function zaprasza na kolejny, otwarty wykład gościnny:

„Designer w świecie produktów protetycznych. Bezkres możliwości technologii MJF”

Wykład wygłosi Sylwia Kruźlak – Lead Designer w Glaze Prosthetics

Kiedy: czwartek 20 stycznia o godz. 17:15

Gdzie: Aula C04 Wydziału Mechanicznego PK – kampus Czyżyny

Wykład będzie transmitowany na naszym kanale YT: https://www.youtube.com/watch?v=i8BT53bjZG0
Zapraszamy!

esigner w świecie produktów protetycznych. Bezkres możliwości technologii MJF.
Olimpiada Wiedzy Technicznej na Wydziale Mechanicznym

Na początku stycznia br. mieliśmy przyjemność gościć na Wydziale 33 uczestników okręgowego etapu Olimpiady Wiedzy Technicznej, organizowanej przez Krakowską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT.

 

Wydział Mechaniczny i Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej są partnerami tego wydarzenia.

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest organizowana dla uczniów szkół ponadpodstawowych a jej celem jest rozwijanie wśród uczestników zainteresowania nauką i techniką, rozszerzanie zakresu wiedzy i podnoszenie ich kompetencji oraz ujawniania predyspozycji w dziedzinie techniki, a także współpraca w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół średnich z nauczycielami akademickimi z wiodących krajowych uczelni technicznych.

Zawody rozgrywane są w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno – budowlanej oraz elektryczno – elektronicznej i obejmują zagadnienia związane zarówno z przedmiotami podstawowymi, takimi jak matematyka, fizyka, chemia, jak również przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki i energetyki, elektroniki, automatyki oraz informatyki.

Olimpiada składa się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego oraz centralnego.

W tym roku do etapu okręgowego z naszego regionu zakwalifikowało się 33 uczestników z sześciu szkół:

Zespołu Szkół Łączności w Krakowie,

V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie,

Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie,

Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie,

I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu

oraz Zespołu Szkół nr 1 w Olkuszu.

Podczas uroczystego otwarcia Olimpiady, gości i uczestników przywitał prodziekan Bogdan Szybiński.

Zdjęcia: Jan Zych

OWT

uroczyste otwarcie OWT

uroczyte otwarcie OWT

OWT

 

 
Zaproszenie na seminarium naukowe

Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji zaprasza wszystkich Studentów i Pracowników na seminarium naukowe,
na którym

dr inż. Janusz Pobożniak
przedstawi referat pt.

Programowanie systemów wizyjnych w zautomatyzowanych stanowiskach produkcyjnych”.

Seminarium odbędzie się w trybie zdalnym, na platformie MS TEAMS, w środę 12 stycznia, godz. 10:00.

Aby wziąć udział w seminarium należy dołączyć do zespołu i wpisać kod: fboyqg3

Seminarium naukowe

 

 

 
5 projektów studentów WM nagrodzonych w Konkursie FutureLab

Tegoroczny konkurs na projekty studenckie cieszył się dużym zainteresowaniem. Do 30 listopada spłynęło 26 wniosków, a w skład zgłoszonych grup wchodziło 218 studentów. Rada Naukowa FutureLab PK postanowiła przyznać granty 19 projektom skupiającym 188 studentów. Na liście laureatów jest 5 projektów studentów z Wydziału Mechanicznego.

W ocenie uwzględniano przede wszystkim zdefiniowany cel projektu i innowacyjność, oryginalność pracy, nowatorskie podejście do zagadnienia, studium wykonalności i możliwość praktycznego wykorzystania wyników projektu, a także zakres przeprowadzonego projektu i przyjętą metodologię. Na wsparcie studentów Politechnika Krakowska przeznaczy 470 tys. zł z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i środków prorektora do spraw studenckich.
Dofinansowanie przyznane laureatom konkursu może zostać przeznaczone na zakup materiałów i aparatury badawczej, potrzebne oprogramowanie, wyjazdy studyjne, szkolenia i warsztaty studentów, a nawet opłacenie dodatkowych prac zleconych niezbędnych dla realizacji projektu. Zwycięskie grupy otrzymają także opiekę mentorów uczelnianych i ekspertów z otoczenia biznesowego, a ponadto pomoc w działaniach promocyjno-marketingowych swojego projektu.
Na początku 2022 r. FutureLab będzie się kontaktował z każdą z grup, by przedyskutować plany pracy oraz optymalne wydatkowanie środków.

Lista nagrodzonych projektów studentów Wydziału Mechanicznego:

1. Nietrombogenne materiały wielowarstwowe dedykowane do elementów systemu wspomagania serca, immobilizowane oligo-prolinami opracowywane w oparciu o biomechaniczny system „sztucznego pacjenta – SERCE”.

Celem projektu są nietrombogenne materiały wielowarstwowe, minimalizujące ryzyko tworzenia skrzeplin na elementach pulsacyjnych komór wspomagania serca. Zastosowanie powierzchni immobilizowanych oligo-prolinami, peptydami, pozwala na efektywne i trwałe zapobieganie adsorpcji białek i adhezji komórek. Protezy serca wspierają pacjentów z późnymi stadiami chorób serca w procesie powrotu do zdrowia lub stanowią pomost do transplantacji, a w najnowszych zastosowaniach pomost do wspomagania permanentnego. Projekt został zdefiniowany w celu zaspokojenia pilnej potrzeby medycznej, jaką jest zwiększenie skuteczności leczenia niewydolności serca (zmniejszenie śmiertelności) oraz zapewnienie poprawy jakości życia osób wymagających mechanicznego wspomagania serca w trakcie leczenia zagrażających życiu chorób serca. Wspomaganie serca za pomocą pulsacyjnych pozaustrojowych urządzeń wspomagających pracę komór (ang. Ventricle Assist Devices- VAD) jest dobrze znaną metodą przedłużonego wspomagania serca w schyłkowej niewydolności serca w okresie kilku miesięcy w kierunku odzyskania lub przeszczepienia serca. Jest to jedyna metoda, która może być stosowana u dzieci. Ostatnio została wskazana do stosowania u pacjentów wymagających krótko-/średnioterminowego wspomagania serca podczas wysokodawkowej radioterapii w leczeniu nowotworów, a w przyszłości może wspomagać terapię genową w leczeniu zawału serca. Jednak głównym problemem medycznym pulsacyjnych VAD jest tworzenie się skrzeplin z powodu nieodpowiedniej dynamiki przepływu krwi wynikającej z mechanicznej niestabilności polimeru, z jakiego wykonana jest komora wspomagania w środowisku tkankowym.

2. Projekt nowych rozwiązań dla protez kończyn górnych drukowanych w 3D technologią MJF – współpraca z Glaze Prosthetics.

Celem działania jest zaprojektowanie alternatywnych rozwiązań dla protez pasywnych. Zdefiniowanie potrzeby, nadanie funkcjonalności, wykorzystywanie technologii druku 3D. Dostępne protezy pasywne mają ograniczoną mobilnością w obrębie nadgarstka, palców, śródręcza. Rezultatem prac będą produkty, które będą służyły osobom po amputacji ramienia/przedramienia, zwiększą ich sprawności ruchową i poprawią kondycję psychiczną po zabiegu oraz wzmocnią przynależność do swoich grup wiekowych. Projekt ma spore znaczenie dla społeczeństwa (grupy docelowej) – zwiększenie jakości życia dla osób po amputacji i zdolności do pracy, podniesienie jakości wykonywania czynności codziennych dla osób po amputacji, ogólne zwiększenie funkcjonalności protez kończyny górnej.

3. Podniesienie poziomu technologicznego TRL konstrukcji modułów biomimetycznego pojazdu pływającego.

Projekt ukierunkowany jest na rozwoju i zwiększenie potencjału naukowo-dydaktycznego Laboratorium Podwodnych Robotów Mobilnych Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. W ramach projektu zostaną opracowane między innymi rozwiązania konstrukcyjne systemu monitorowania linii brzegowej. Opracowanie i wykorzystanie dodatkowe modułów rozszerzających zakres działania podwodnych pojazdów hybrydowych jest współbieżny z zainicjalizowanym projektem międzynarodowym SABUVIS II. Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie i przetestowanie prototypów, innowacyjnych w skali świata, rozwiązań pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa obszarów infrastruktury portowej oraz statków. Opracowanie modułu wyrzutni latającego drona będzie wspierać realizację zadań związanych z monitoringiem linii brzegowej. Zastosowanie systemu odrzucania segmentu bateryjnego pozwoli na zwiększenie zasięgu i czasu operacyjnego pojazdu podwodnego. Opracowanie modelu oraz konstrukcji napędu MPF pozowali na identyfikację wad i zalet systemu napędowego płetw bocznych opartych na mechanizmie prostowodowym Peaucelliera-Lipkina. Testy oraz prace badawcze pozwolą na określenie kierunku rozwoju technologii konstrukcji systemów biometycznych naśladujących zwierzęta morskie.

4. Lizard

Głównym efektem pracy będzie zbudowanie pojazdu zasilanego energią elektryczną przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych jeżdżących na wózkach inwalidzkich oraz będzie posiadał następujące innowacje i udogodnienia:

  • regulowane elektrycznie zawieszenie tylne w celu zapewnienia komfortowego wjazdu na najazd
  • dzielone tylne drzwi dzięki czemu uzyskamy platformę najazdową dla wózka inwalidzkiego
  • system autonomicznej jazdy w określonym stopniu
  • silniki elektryczne napędzające pojazd wbudowane w piastę koła
  • nadwozie pojazdu będzie wykonane z materiałów kompozytowych

5. PARKLET-EKO-MYSLOVIC – generator aktywności w nowoczesnym mieście. (Wydział Architektury i Wydział Mechaniczny PK)

Głównym celem projektu ma być wykonanie opracowania standardów parkletów dla miasta Mysłowice odpowiadających na potrzeby różnych grup interesariuszy, będących reakcją na współczesne wyzwania ekologiczne miast związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz cyrkularną ekonomią. Dodatkowym aspektem są poszukiwania rozwiązań lokalnych społecznych problemów. Pierwszym etapem będzie określenie celów projektowych związanych z analizą problemów miasta, jak również analiza obecnych rozwiązań w innych krajach w Europie – etap ten odbywać się będzie przy współpracy z miastem, w którego efektem będzie opracowanie wytycznych wraz z proponowanymi lokalizacjami, scenariuszami, optymalizacją przyjętych rozwiązań i projektami koncepcyjnymi.
Potencjalnym zastosowaniem, finalnym efektem (realizowanym w przyszłości), będzie wykonanie parkletów przez miasto Mysłowice na podstawie stworzonych projektów. Innowacyjnym stanie się połączenie nowoczesnych technologii z potrzebami społecznymi poprzemysłowego miasta. Cały proces będzie również zaadaptowany do wirtualnej rzeczywistości, którą wykorzysta się jako czynnik komunikacji między grupą projektową, a miastem, wsparciem dla jego odrodzenia. Jednym z ważnych podstaw badań będzie zdobycie przez studentów wiedzy specjalistycznej związanej z tworzeniem parkletów, nowych technologii mogących znaleźć zastosowanie w ich konstruowaniu (np. przy zastosowaniu kompozytów geopolimerowych). Efektem końcowym będzie stworzenie makiety projektowej z przedstawionymi rozwiązaniami, jak również animacją produktową.

Wszystkim zespołom serdecznie gratulujemy!

źródło: materiały FutureLab: https://futurelab.pk.edu.pl/?p=675
Projekt PIKAP

Projekt PIKAP

– Chcesz się zapoznać z obowiązującymi trendami w rekrutacji pracowników?

– Masz ochotę przekonać się, jakie są Twoje największe atuty na rynku pracy?

Projekt PIKAP jest dla Ciebie!

Każdy z uczestników/uczestniczek projektu zostanie poddany/a bilansowi kompetencji: przy wykorzystaniu nowego testu kompetencyjnego, sprawdzi stopień rozwoju swoich umiejętności, które są istotne dla wykonywania konkretnych zawodów.
W ramach działań fakultatywnych oferujemy studentkom i studentom zarówno pogłębione doradztwo indywidualne (coaching, symulacje rozmów kwalifikacyjnych), jak i  szkolenia dotyczące umiejętności menadżerskich i społecznych: komunikowanie, zarządzanie projektem, praca w zespołach wielopokoleniowych.

Najbliższe szkolenie w formie webinaru „Wprowadzenie do Assessment Center. Tajniki rozmowy rekrutacyjnej” już 9 grudnia o godzinie 10.00. Ilość miejsc ograniczona!
Zapisy: https://kariery.pk.edu.pl/#/trainings/99851

Uczestnicy projektu będą mogli praktycznie przygotować się do udziału w sesjach Assessment Center, a także zadbać o ochronę własności intelektualnej w procesach rekrutacji.

Informacje dostępne są pod adresem: https://kariery.pk.edu.pl/#/section/pikap

Profil Biura Karier PK na Facebooku: https://www.facebook.com/Biuro.Karier.Politechniki.Krakowskiej
Strona: https://kariery.pk.edu.pl/#/

Znajdziecie tu wiele ciekawych ogłoszeń o pracę, ale również informacje o szkoleniach, webinarach i innych wydarzeniach, w których warto uczestniczyć!
Obóz narciarski dla studentów z niepełnosprawnościami
Zaproszenie na wykład otwarty

Koło Naukowe Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego Form & Function zaprasza na otwarty wykład gościnny:

„Badania, czyli UX Research, Product Discovery i wszystkie inne trudne słowa”

Wykład wygłosi Agnieszka Zygmunt – Lean UX Researcher z firmy Project People.

Kiedy: wtorek 23 listopada o godz. 18:00

Gdzie: Aula C04 Wydziału Mechanicznego PK – kampus Czyżyny

Wykład będzie transmitowany na naszym kanale YT:

https://www.youtube.com/watch?v=TUj6aW8HDGc

Zapraszamy!

Plakat z wszystkimi informacjami opisanymi powyżej
Wystartowała akcja Mikołajki – Studenci Dzieciom

Na Wydziale Mechanicznym rozpoczęła się zbiórka datków w ramach studenckiej akcji – „Mikołajki – Studenci Dzieciom”.

Jest to akcja charytatywna organizowana przez Samorząd Studencki Politechniki Krakowskiej i Radę Osiedla Domów Studenckich PK od 34 lat. W tegorocznej edycji, na wszystkich kampusach Politechniki Krakowskiej, ponad 50 wolontariuszy zbiera datki na zakup prezentów dla dzieci z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych w Krakowie, Sieborowicach, Miękini, Olkuszu, Chrzanowie, Bochni, Żmiącej koło Ujanowic.

Akcja zbierania datków potrwa do 3 grudnia, można też samodzielnie przygotować paczkę i dostarczyć do biura Samorządu Studenckiego PK przy ul. Warszawskiej (budynek CUP, pokój 107). Lista potrzebnych rzeczy jest aktualizowana na bieżąco – na profilu Mikołajki – Studenci Dzieciom w mediach społecznościowych.

Dziekan WM w towarzystwie wolontariuszy akcji Mikołajki Studenci-Dzieciom

Na zdjęciu: Dziekan prof. J.A.Sładek w towarzystwie Studentów-wolontariuszy akcji

fot. W. Nowak

Studenci - wolontariusze akcji Mikołajki Studenci Dzieciom

Na zdjęciu: Studenci – wolontariusze akcji Mikołajki Studenci – Dzieciom

fot. W. Nowak
Open Eyes Economy Summit 2021

16 listopada br. rozpoczął się VI Kongres Open Eyes Economy Summit  – tegoroczna edycja potrwa do 17 listopada 2021, stacjonarnie –  w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, oraz online na specjalnej platformie streamingowej.

Podczas szóstej edycji OEES poruszone zostaną tematy takie jak: zarządzanie różnorodnością, wielopokoleniowe i wielokulturowe organizacje, streaming & gaming, miasta historyczne, ekosystemy w czasach covid, ulokalnianie gospodarowania, społeczna i środowiskowa odpowiedzialność biznesu, jak wdrożyć innowacyjne projekty czy cyberbezpieczeństwo i zaufanie cyfrowe. W otwarciu uczestniczył Dziekan Wydziału Mechanicznego – prof. Jerzy A. Sładek, który jest w Radzie Programowej Kongresu.

otwarcie OEES 2021

Fot. J. A. Sładek

 
Hybrydowe Materiały obróbki materiałów konstrukcyjnych w j. angielskim!

W maju br. informowaliśmy o nowej publikacji prof. A. Ruszaja z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej i prof. W. Grzesika z Politechniki Opolskiej, teraz z wielką przyjemnością informujemy, że publikacja została wydana również w j. angielskim – gratulujemy!

Okładka książki Hybrydowe Metody Obróbki Materiałów Konstrukcyjnych

tylna okładka publikacji Hybrydowe Metody Obróbki Materiałów Konstrukcyjnych

https://stage.mech.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2021/11/cover_1-scaled.jpg

Hybrid Manufacturing Processes
Dołącz do IAESTE Politechniki Krakowskiej

Jeśli chcesz wyjechać na praktykę za granicę w zawodzie powiązanym z kierunkiem, który studiujesz – dołącz do IAESTE Politechniki Krakowskiej!

IAESTE to międzynarodowe stowarzyszenie, którego głównym zadaniem jest wymiana zagranicznych praktyk zawodowych dla studentów uczelni technicznych, oraz organizacja największego cyklu warsztatów inżynierskich IAESTE CaseWeek.

Wszelkie niezbędne informacje dot. praktyk wyjazdowych można znaleźć na stronie https://iaeste.pl/ w zakładce JAK WYJECHAĆ na praktykę.

Jest również możliwość zadawania pytań na Facebooku:

https://www.facebook.com/IAESTE.Politechnika.Krakowska

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się online na Facebooku  w najbliższy czwartek 11.11 o godzinie 19:00. 

Aby lepiej poznać działalność IAESTE, oraz uzyskać więcej informacji można również odwiedzić biuro stowarzyszenia:

w poniedziałki i wtorki w godzinach 10.00-12:00, w pokoju nr. 108 budynku Studium Języków Obcych (kampus przy Warszawskiej).

 

Tagi: praktyki za granicą, organizacje studenckie, studia za granicą

Opis zdjęcia: logo IAESTE PK
Prof. Piotr Kisielewski z odznaczeniem „Zasłużony dla Komunikacji Miejskiej”

Podczas odbywających się pod koniec października XV Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego,  dr hab. inż. Piotr Kisielewski, prof. PK z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej otrzymał odznakę „Zasłużony dla Komunikacji Miejskiej”, przyznaną przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej. 

Medal jest formą wyróżnienia dla osób, które przez swoją działalność w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju komunikacji miejskiej w kraju, oraz wykonania statutowych zadań Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Przykładem tych działań jest: inicjowanie projektów regulacji prawnych w zakresie komunikacji miejskiej oraz ich opiniowanie; upowszechnianie najnowszych osiągnięć w zakresie komunikacji miejskiej, z uwzględnieniem problemów organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych; stwarzanie warunków do równoprawnej konkurencji pomiędzy przewoźnikami komunalnymi, prywatnymi i państwowymi; prowadzenie bazy danych o komunikacji miejskiej w Polsce, a także współpraca międzynarodowa.

Dr hab. inż. Piotr Kisielewski, prof. PK pracuje w Katedrze Pojazdów Szynowych i Transportu od 1983 r. Początkowo prof. Kisielewski skupiał się w swojej pracy na zagadnieniach z zakresu dynamiki i wibroakustyki pojazdów (zawieszenia aktywne i semiaktywne w pojazdach szynowych; szkodliwy wpływ wibracji na człowieka, komfort jazdy oraz ochrona wibroizolacyjna operatorów pojazdów). Od 1995 r. zajmuje się logistyką transportu, zwłaszcza problemami komunikacji miejskiej i transportu kolejowego (modelowanie sieci multimodalnej komunikacji pasażerskiej; planowanie i optymalizacja: rozkładów jazdy, harmonogramów pracy kierowców, zadań pojazdów i kierowców; komputerowe wspomaganie planowania i dyspozycji dużej floty pojazdów). W ostatnim prof. Kisielewski koncentruje się na zastosowaniu zaawansowanych metod optymalizacyjnych – głównie metaheurystycznych – do rozwiązywania problemów logistyki transportu pasażerskiego. Prof. Piotr Kisielewski pracę naukową łączy z praktyką inżynierską, jako autor i współautor wdrożonych projektów logistycznych, oraz ITS w kolejnictwie i komunikacji miejskiej w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Izraelu, Czechach, Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Rumunii, Finlandii, Kazachstanie, Malezji i na Węgrzech. W swoim dorobku naukowym ma 53 publikacje, 71 referatów przedstawionych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Prowadzi zajęcia dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (w językach polskim i angielskim) z przedmiotów takich, jak: modelowanie systemów i procesów transportowych, modelowanie systemów zrównoważonego transportu, metody optymalizacji w logistyce i spedycji, zarządzanie flotą pojazdów, inteligentne systemy transportowe, instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, systemy zarządzania i telematyki transportu.

Prof. Kisielewski odbiera odznaczenie "Zasłużony dla Transportu"Medal "Zasłużony dla Transportu"

 

Źródło i Fot.: Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu