1

Kiermasz wyrobów Bożonarodzeniowych

Warsztat terapii zajęciowej z osiedla Centrum C7 z Krakowa zaprasza na kiermasz wyrobów Bożonarodzeniowych, który odbędzie się w dniu 15 grudnia od godz. 9 do 13 na pierwszym piętrze w budynku ,,A” Wydziału Mechanicznego PK. Zapraszamy serdecznie!

 
Rekrutacja na dualną specjalność „Inżynieria Pojazdów Szynowych”

Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu zaprasza studentów wszystkich kierunków na Wydziale Mechanicznym do udziału w rekrutacji na specjalność „Inżynieria Pojazdów Szynowych”.

INŻYNIERIA POJAZDÓW SZYNOWYCH to:

 • dualna specjalność prowadzona przy współpracy z wiodącymi światowymi firmami i instytucjami branżowymi,
 • profil kształcenia: konstruktor, technolog, inżynier projektu, specjalista ds. eksploatacji, serwisu itp.
 • mała grupa studencka zapewniająca wysoki poziom kształcenia zgodnie z ideą „mistrz – uczeń”,
 • profesjonalna kadra dydaktyczna w tym wykładowcy z firm przemysłowych,
 • praktyczne zajęcia laboratoryjne w przedsiębiorstwach i instytucjach branżowych,
 • nauka zaawansowanego oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w przemyśle,
 • 4 miesiące płatnego stażu inżynierskiego połączonego z realizacją pracy dyplomowej.

Szczegóły dotyczące specjalności i rekrutacji zamieszczone są na stronie https://m8.mech.pk.edu.pl/IPS

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci WSZYSTKICH kierunków!

Termin składania zgłoszeń – 13.01.2023

 

Rekrutacja na IPS
Wykład ekspertów SIEMENS MOBILITY dla Studentów Wydziału Mechanicznego

22 listopada 2022 r. studenci Wydziału Mechanicznego uczestniczyli w wykładzie prowadzonym przez przedstawicieli firmy SIEMENS MOBILITY Sp. z o.o.

Współpraca z  SIEMENS MOBILITY Sp. z o.o. trwa od 2019 r. Firma objęła patronatem kierunek Środki Transportu i Logistyka, prowadzony w Katedrze Pojazdów Szynowych i Transportu.

Ze strony SIEMENS MOBILITY Sp. z o.o. wykład prowadzili: pani Alicja Babik, pan Marcin Górecki i pan Jerzy Frejgandt. Podczas wykładu przedstawiono prezentację nowoczesnej lokomotywy wielosystemowej Siemens Vectron wraz z doświadczeniami z dotychczasowej eksploatacji 1000 pojazdów. Wykład dotyczył również transformacji cyfrowej i trendów w rozwoju automatyki kolejowej na świecie, cyberbezpieczeństwa oraz automatyzacji w transporcie szynowym – połączenie technologii ATO (Automatic Train Operation) z systemem ETCS (European Train Control System).

Kolejny wykład z przedstawicielami firmy SIEMENS MOBILITY zaplanowany jest  6 grudnia, a tematem przewodnim będą rozwiązania dotyczące wykorzystania technologii wodorowych do napędu pojazdów szynowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich chętnych Studentów, wykład odbędzie się w Auli C04, bud. C, 6 grudnia o godz. 9:30.

Tekst: M. Szkoda

Fot. Maciej Michnej, Marcin Górecki
Podpisanie porozumienia z Zespołem Szkół Technicznych „Fablok” w Chrzanowie

Dziś gościliśmy na Wydziale przedstawicieli Zespołu Szkół Technicznych „Fablok” z Chrzanowa.

Podczas krótkiej, ale owocnej wizyty, omówiono zasady współpracy, oraz dotychczas podejmowane inicjatywy.

Następnie prof. Jerzy A. Sładek – dziekan Wydziału Mechanicznego i mgr Agnieszka Siejka – Lasoń – dyrektor Zespołu Szkół, podpisali porozumienie o współpracy zakładające między innymi:

 • rozwój edukacji technicznej młodzieży
 • podnoszenie jakości kształcenia
 • zachęcanie do kontynuacji nauki na poziomie wyższym.

Dokument  zakłada możliwość uczestnictwa młodzieży w wybranych wykładach realizowanych w ramach kierunków prowadzonych na Wydziale, młodzież będzie mogła rozwijać swoją wiedzę na temat innowacji technicznych poprzez zwiedzanie laboratoriów Wydziału, a także będzie mieć możliwość nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami w zakresie praktyk i staży uczniowskich.

Ze strony Szkoły koordynować współpracę będzie mgr inż. Zbigniew Maciuba, a ze strony Wydziału Mechanicznego – dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prof. PK.

Fot. A. Mościcka
Zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami firmy SIEMENS – 22 listopada i 6 grudnia

Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu zaprasza wszystkich chętnych i zainteresowanych tematyką pojazdów szynowych Studentów studiów I stopnia na spotkanie – wykład  przedstawicieli firmy Siemens Mobility – Patrona i Partnera kierunku Środki Transportu i Logistyka.

 • 22 listopada (wtorek) o godz. 9:30 – blok będzie poświęcony nowoczesnym pojazdom trakcyjnym, serwisowi i infrastrukturze kolejowej;
 • 6 grudnia (wtorek), o godz. 9:30 – blok będzie poświęcony zastosowaniu technologii wodorowej w środkach transportu

Wykłady odbędą się w Auli C04, bud. C.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!
Podpisano porozumienie o współpracy z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytutem Technologicznym

14 listopada 2022 r. na Wydziale Mechanicznym podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki a Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytutem Technologicznym (Łukasiewicz – KIT).

Gośćmi Dziekana prof. Jerzego A. Sładka byli: dr inż. Michał Kwiecień – Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego; dr inż. Wojciech Drożdż – Zastępca Dyrektora ds. Komercjalizacji oraz dr inż. Andrzej Stwora – Starszy specjalista ds. badawczych z Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania.

Podpisane porozumienie zakłada m.in.:

 • podejmowanie i realizację wspólnych projektów badawczych oraz projektów innowacyjnych w zakresie opracowywania nowych technologii dla przemysłu oraz modernizacji już wdrożonych procesów;
 • współpracę przy występowaniu o środki finansowe w ramach konkursów z funduszy unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027, Programów Strategicznych, Krajowych i Międzynarodowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Programu Międzynarodowego Horyzont Europa, innych programów wsparcia w ramach funduszy wspólnotowych lub międzynarodowych);
 • współorganizację szkoleń, seminariów, konferencji naukowo-biznesowych i targów mających na celu integrację środowiska naukowego z biznesem;
 • współpracę w zakresie możliwości odbycia w Łukasiewicz – KIT praktyk i staży przez studentów i absolwentów Politechniki;
 • współpracę w zakresie realizacji pracy dyplomowych przy współpracy z Łukasiewicz – KIT;
 • współpracę w zakresie realizacji doktoratów wdrożeniowych.

Koordynatorem porozumienia ze strony Uczelni jest prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec z Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego.

Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny jest jednostką wchodzącą w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz i prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe w ramach pięciu centrów badawczych tj. Centrum Badań Materiałowych, Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Centrum Technologii Odlewania, Centrum Zrównoważonych Źródeł Energii oraz Centrum Biomedycznych Technologii Aplikacyjnych. Instytut oferuje również komercyjne usługi badawcze i certyfikacyjne oraz projektuje i wytwarza specjalistyczną aparaturę i linie produkcyjne dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, chemicznego i spożywczego. Odbiorcami rozwiązań opracowywanych w Instytucie są przedstawiciele przemysłu motoryzacyjnego, odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, energetycznego, medycznego oraz wielu innych.

tekst: prof. S. Skoczypiec

fot. W. Nowak

 
Zaproszenie na wystawy 14 i 15 listopada

Dziekan Wydziału Mechanicznego i Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego zapraszają na dwie wystawy:

 wystawa plakatu dr hab. Moniki Starowicz (ASP w Katowicach) w Galerii WM

Wernisaż odbędzie się 15 listopada o godz. 12:00 (bud. A. I p.), kampus Czyżyny

Wystawa plakatu Moniki Starowicz

oraz

wystawa Jana Bosaka (LIWP) pn. „Bestiarium”, w Galerii Kotłownia (kampus Warszawska)

Wystawa Jana Bosaka
Czwarta edycja konkursu FutureLab

Ruszyła 4 edycja konkursu na projekty studenckie FutureLab –  którego ideą jest wsparcie kreatywnych i uzdolnionych studentów.

Serdecznie zapraszamy Studentów wszystkich lat i kierunków do czwartej edycji Konkursu na projekty studenckie FutureLab. Celem konkursu jest wspieranie uzdolnionych i kreatywnych studentów Politechniki Krakowskiej w realizacji pomysłów naukowych poprzez finansowanie, promowanie i popularyzację ich osiągnięć.

Warto wziąć udział w konkursie, ponieważ przyznane środki umożliwiają sfinansowanie:

 • materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych;
 • wyjazdów studyjnych, szkoleń i warsztatów;
 • zakupu lub wynajmu aparatury badawczej;
 • dodatkowych prac zleconych niezbędnych dla realizacji zadań projektu;
 • zakupu oprogramowania i wszystkich innych elementów prowadzących do uzyskania tzw. twardych efektów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 grudnia!

Szczegóły dot. zasad składania wniosków konkursowych znajdziecie na stronie FutureLab: https://futurelab.pk.edu.pl/?page_id=652

Więcej o laureatach poprzednich edycji możecie przeczytać TUTAJ.

4edycja konkursu FutureLab
Katedra Pojazdów Samochodowych na Konwencie „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”

W dniach 27-28 października, w Sali Warszawskiego Domu Technika NOT w Warszawie, odbył się IV Ogólnopolski Konwent pt.: „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”. Wydział Mechaniczny podczas tego wydarzenia reprezentował dr inż. Robert Janczur, prof. PK z Katedry Pojazdów Samochodowych.

Konwent został zorganizowany przez Fundację „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych.
IV Konwent to kolejne spotkanie w ramach Ogólnopolskiego Programu „Bądź bezpieczny na drodze” edycja 2018-2025. Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a kolejne patronaty to: Ministerstwo Sprawiedliwości, Infrastruktury, Finansów, Rodziny i Polityki Społecznej, a także Komenda Główna Policji, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz uczelnie wyższe, w tym Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki w Krakowie.

Motywem przewodnim tegorocznego Konwentu była szeroko pojęta idea wychowania komunikacyjnego i minimalizacja skutków wypadku. W jednej z sesji w drugim dniu Konwentu, w panelu „Edukacja” i „Ekonomia”, czynny udział wziął dr inż. Robert Janczur, prof. PK z Katedry Pojazdów Samochodowych PK oraz wykładowcy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Problematyka edukacji uczestników ruchu drogowego w każdym wieku i na wszystkich etapach nauczania szkolnego i wyższego oraz problematyka sposobu i jakości szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, występowała praktycznie w każdym wystąpieniu.

W pierwszym dniu Konwentu w godzinach wieczornych odbyła się uroczysta Gala, podczas której uhonorowano Patronów; „Bezpiecznych Dróg 2022”, „Najbezpieczniejsze Województwo/Powiat/Miasto w Polsce 2021”, „Szlachetna Firma – Dobroczyńca w Biznesie”. Jedną z tych Firm jest Politechnika Krakowska. Certyfikat przyznany Politechnice Krakowskiej został przekazany JM Rektorowi PK prof. dr hab. inż. arch. Andrzejowi Białkiewiczowi. Po raz kolejny Galę poprowadziła uznana aktorka teatralna i filmowa Pani Laura Łącz.

Konwent pt. „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego” po raz kolejny dowiódł, że Politechnika Krakowska, kształcąca studentów na kierunku „Pojazdy Samochodowe”, prowadząca studia podyplomowe „Ekspertyza wypadku drogowego” we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych im. J. Sehna w Krakowie i współpracująca z Organami Procesowymi w zakresie ustalania przyczyn wypadków drogowych, ma istotny wpływ na kształtowanie wielu aspektów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Tekst: dr inż. Robert Janczur

Zdjęcia: materiały dr inż. Roberta Janczura
KPSiT na Ogólnopolskim Zjeździe Uczniów Klas Kolejowych

W dniach 25-27 października w Technikum Komunikacyjnym nr 25 w Krakowie, odbył się III Ogólnopolski Zjazd Uczniów Klas Kolejowych.

Wydarzenie odbyło się w ramach Obchodów 175-lecia Kolei w Krakowie.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu PK wzięła czynny udział w tym wydarzeniu.
Podczas otwarcia zjazdu Maciej Szkoda i Bartosz Szachniewicz  –  pracownicy Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu Politechniki Krakowskiej –  przedstawili wykład inauguracyjny: Nowoczesne rozwiązania techniczne w zakresie bezpieczeństwa kolejowych środków transportu.

W ramach wykładu szeroko omówiono cele, wymagania i stosowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pasywnego w nowoczesnych pojazdach kolejowych, które mają za zadanie zredukować skutki zdarzeń niebezpiecznych w odniesieniu do uszkodzeń konstrukcji pojazdu oraz ewentualnych obrażeń wśród pasażerów. Na zakończenie wystąpienia przedstawiono prezentację innowacyjnej specjalności kształcenia kadry inżynierskiej Inżynieria Pojazdów Szynowych uruchomionej w 2017 roku na Wydziale Mechanicznym PK.

Fot. Bartosz Kotek
Wizyta Doktora Honoris Causa PK prof. Józefa Kuczmaszewskiego na WM

W piątek, 21 października w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Krakowskiej, podczas którego prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski z Politechniki Lubelskiej otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej.

Prof. Józef Kuczmaszewski specjalizuje się w obszarze konstrukcji i technologii połączeń klejowych materiałów konstrukcyjnych, zwłaszcza dla przemysłu lotniczego. Jest autorem pierwszego w Polsce skryptu dydaktycznego dotyczącego klejenia śmigłowców. Utworzył i rozwinął na Politechnice Lubelskiej, szkołę naukową w zakresie technologii kształtowania stanu energetycznego warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych. Obszar zainteresowań naukowych prof. Józefa Kuczmaszewskiego dotyczy także obróbki skrawaniem stopów lekkich, zwłaszcza stopów aluminium i magnezu. Uchwałą z dnia 23 lutego 2022 r. Senat PK zdecydował o nadaniu uczonemu tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej.

Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski urodził się 23 września 1951 r. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie (od 1977r. Politechnika Lubelska), którą ukończył w 1977 r. w specjalności technologia maszyn. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w 1981 r. na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza, natomiast stopień doktora habilitowanego (1996 r.) na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. W 2007 r. prezydent RP nadał Józefowi Kuczmaszewskiemu tytuł profesora nauk technicznych.

Prof. Józef Kuczmaszewski jest autorem lub współautorem 10 opracowań monograficznych, 113 recenzowanych publikacji w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych, krajowych i zagranicznych, 115 prac opublikowanych w materiałach z krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych i naukowo-technicznych. Kierował 10 projektami naukowymi uzyskanymi w postępowaniach konkursowych. Jest współautorem 9 patentów (jednego w Stanach Zjednoczonych) i 2 wzorów użytkowych. Wiele prac podejmowanych przez badacza (i jego zespół) w obszarach, w których się specjalizuje, było realizowanych dla przemysłu, zwłaszcza dla PZL Mielec.

Aktywność naukowa i zawodowa prof. Józefa Kuczmaszewskiego związana jest z Politechniką Lubelską. Uczony sprawował funkcje: prodziekana Wydziału Mechanicznego (1993-1999), kierownika Zakładu Procesów i Systemów Technologicznych (1998-2000), kierownika Katedry Obróbki Ubytkowej (2000-2020), przekształconej w 2012 r. w Katedrę Podstaw Inżynierii Produkcji, a w latach 2002-2008 – rektora Politechniki Lubelskiej. Prof. Kuczmaszewski jest współorganizatorem kierunków studiów zarządzanie i inżynieria produkcji oraz inżynieria produkcji na PL. Autor licznych artykułów prasowych na temat kształcenia inżynierów, zwłaszcza w kontekście ochrony tytułu zawodowego inżyniera.

Prof. Józef Kuczmaszewski od ponad trzydziestu lat aktywnie współpracuje z Politechniką Krakowską. W 1988 r. odbył na PK staż naukowo-dydaktyczny. Opracował recenzje pięciu rozpraw doktorskich, opinie w trzech postępowaniach habilitacyjnych i trzech postępowaniach o nadanie tytułu profesora. Aktywnie wspierał Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej w staraniach o uzyskanie pierwszych w kraju uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria produkcji.

Prof. Józef Kuczmaszewski jest mocno zaangażowany w działalność różnych instytucji. Pełni i pełnił wiele ważnych funkcji, jak: przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN (od 2020 r.), członek Komitetu Budowy Maszyn PAN (2016-2019), przewodniczący Rady Programowej Lubelskiego Klubu Biznesu (2008-2018), członek Rady Fundacji Rektorów Polskich (2009-2022), wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (2005-2008), wieloletni członek i ekspert Sekcji Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN, członek Komisji Inżynierii Powierzchni Oddziału PAN w Poznaniu (z wyboru, od 2 kadencji), członek Akademii Inżynierskiej w Polsce (od kwietnia 2022 r.), członek założyciel Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych.

Prof. Kuczmaszewski na WM

Na zdj. od lewej: Prof. S. Skoczypiec – kierownik Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji, prof. B. Szybiński – prodziekan, prof. S. Walczak – prodziekan, prof. J. Kuczmaszewski, prof. J. A. Sładek – dziekan, prof. M. Niemczewska-Wójcik – prodziekan, prof. M. Kozień – prodziekan.

Fot. A. Mościcka

Źródło: materiały prasowe PK
Zaproszenie na wystawę rysunków Studentki II roku IWP

Dziekan Wydziału Mechanicznego oraz Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego zapraszają na otwarcie wystawy rysunków studentki II roku Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego – Dominiki Dziwisz.

Wernisaż odbędzie się w Galerii Przewiązka – 26 października (środa) o godz. 12:00.

Serdecznie zapraszamy!

wernisaż wystawy Dominiki Dziwisz