Recenzje rozpraw doktorskich:

image_pdfimage_print

Informacje dla doktorantów przed obroną rozprawy doktorskiej

Dokumenty należy składać w sekretariacie Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej u Pani mgr Renaty Sochy (pokój A111)

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiejz 24 czerwca 2020 r.nr 76/n/06/2020
w sprawie zmian trybu i sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego

Doktorant/streszczenie

Promotor

Recenzja 1

Recenzja 2

mgr inż. Justyna Miodowska
dr hab. inż. Jan Bielski, prof. PK
dr hab. inż Wojciech Wolański, prof. PŚ
 prof. dr hab inż. Michał Nowak
                                                                                      mgr inż. Katarzyna Skałoń
 
dr hab. inż. Marek Hebda, prof. PK
dr hab. inż Grzegorz Matula, prof. PŚ
dr hab. inż Adam Cwudziński, prof. PCz
mgr inż. Małgorzata Kuźnar
dr hab. inż. Andrzej Sowa
dr. hab. inż. Jan Szybka prof. PWSZ Tarnów
dr. hab. inż. Grzegorz Szymański, prof. PP

Mgr inż. Krzysztof Weigel – Milleret

prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek

Promotor pomocniczy: dr inż. Robert Janczur

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pawelski

dr hab. inż. Krzysztof Parczewski, prof. ATH

Mgr inż. Jakuba Dzidy

dr hab. inż. Marek Brzeżański, prof. PK

Promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Bielaczyc

Dr. hab. inż Antoni Świątek

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki

Mgr.inż Izabela Pliszka

dr hab. inż. Norbert Radek, prof. PŚK

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Aneta Gądek-Moszczak

dr.hab. Małgorzata Ulewicz, prof. PCz

dr.hab. inż. Mirosław Bonek, prof. PŚ

Mgr inż. Piotr Sarna

prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup

dr hab. inż. Marian Banaś

prof. dr hab. inż. Andrzej Frackowiak

Mgr inż. Damian Szubartowski

prof. dr hab. inż. Artur Ganczarski

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski

dr hab. inż. Dariusz W. Perkowski, prof. PB

Mgr inż. Karol Kaczmarski

dr hab. inż. Piotr Dzierwa, prof. PK

dr hab. inż. Sławomir Pietrowicz, prof. PWr

prof. dr hab. inż. Michał Ciałkowski

Mgr inż. Maciej Ryś

dr hab. inż. Halina Egner, prof. PK

prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma

dr hab. inż. Zdzisław Nowak

Mgr inż. Elżbieta Augustyn

dr hab. inż. Marek Kozień, prof. PK

Prof. dr hab. inż. Jacek Przybylski

prof. dr hab. inż. Adam Brański

Mgr inż. Edyta Osuch-Słomka

dr hab. inż. Remigiusz Michalczewski, prof. ITiE-PIB

 

Promotor pomocniczy – dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik

dr hab. inż. Jacek Sawicki, prof. PŁ

prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp

Mgr inż. Magdalena Machno

dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, prof. PK

 

Promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Lipiec

dr hab. inż. Sławomir Spadło, prof. PŚk

dr hab. inż. Tomasz Paczkowski, prof. UTP

Mgr inż. Marcin Pilarczyk

dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK

prof. dr hab. inż. Michał Ciałkowski

prof. dr hab. inż Andrzej Rusin

Mgr inż. Mariusz Mucha

prof. dr hab. inż. Józef Gawlik

prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski

dr hab. inż. Edward Miko, prof. PŚk

Mgr inż. Robert Kowalczyk

prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala

dr hab. inż. Andrzej Kawalec, prof. PRz

prof. dr hab. inż Stanisław Legutko

Mgr inż. Joanna Krajewska – Śpiewak

prof. dr hab. inż. Józef Gawlik

prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski

dr hab. inż. Magdalena Trzos, prof. ndz. ITeE-PIB

Mgr inż. Kamila Gromczak

Prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

dr hab. inż. Władysław Jakubiec, prof. ATH

dr hab. inż. Adam Woźniak, prof. PW

Mgr inż. Przemysław Młynarczyk

prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis

prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdał

dr hab. inż. Zbigniew Gnutek

Mgr inż. Adam Ciszkiewicz

dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. PK

prof. dr hab. inż. Romuald Będziński

prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński

Mgr inż. Piotr Krzemień

dr hab. inż. Andrzej Gajek, prof. PK

dr hab. inż. Andrzej Grzyb, prof PK

Prof. dr hab. inż. Zbignew Lozia

Mgr inż. Marzena Nowak-Ocłoń

dr hab. inż. Wiesław Zima, prof.PK

dr hab. inż. Joanna Wilk, prof. PRz

prof. dr hab.  inż Marek Pronobis

Mgr inż. Rafał Pitry

prof. dr hab. inż. Dawid Taler

dr hab. inż Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała

dr hab. inż. Aleksandra Borsukiewicz

Mgr inż. Grzegorz Kaczor

dr hab. inż. Stanisław Guzowski, prof. PK

dr hab. Inż. Witold Piekoszewski, prof. ndzw

prof. dr hab. Andrzej Posmyk

mech.pk.edu.pl/…9/Streszczenie_Machno.pdf

mech.pk.edu.pl/…2014/09/Andrzej_Rusin.pdf

Załączniki

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania