Kolegium Dziekańskie

JS

prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

Dziekan Wydziału

Marek Kozień

prof. dr hab. inż. Marek S. Kozień

Prodziekan

Zakres kompetencji:

 • studia III stopnia i Szkoła Doktorska
 • doktoraty
 • ewaluacja dyscypliny
 • Centrum Doskonalenia Badań Naukowych – współpraca
 • studia w języku angielskim
 • koordynacja spraw dot. habilitacji (wsparcie)

Kontakt:

marek.kozien@pk.edu.pl

prodziekan-nauka.wm@pk.edu.pl

MNW

dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK

Prodziekan

Zakres kompetencji:

 • rozwój i promocja Wydziału
 • ocena okresowa pracowników
  − nagrody rektora i nagrody dziekana
  − LIDER PK, LIDER WM dla pracowników dydaktycznych
 • integracja pracowników w ramach zespołów i projektów oraz organizacja szkoleń i konferencji
 • organizacja kształcenia (IOS, podział na specjalności, hospitacje) i jakość kształcenia
 • akredytacja i ewaluacja dyscypliny
  (wsparcie)
 • koordynacja spraw dot. habilitacji

Kontakt:

magdalena.niemczewska-wojcik@pk.edu.pl

prodziekan-organizacja.wm@pk.edu.pl

konsultacje telefonicznie: 501-456-836

BSZ

dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prof. PK

Prodziekan

Zakres kompetencji:

 • studia niestacjonarne I i II stopnia
 • studia podyplomowe − programy dydaktyczne (w tym POWER)
 • współpraca ze szkołami
 • współpraca międzynarodowa (w tym Erasmus, Erasmus+)
 • współpraca z otoczeniem gospodarczym (usługi, praktyki studenckie,
  zawodowe, patronat kierunków)
 • koła naukowe

Kontakt:

bogdan.szybinski@pk.edu.pl

prodziekan-wspolpraca.wm@pk.edu.pl

Terminy dyżurów dla studentów studiów niestacjonarnych:

15.10.2022 – od 9.30 do 10.30

19.11.2022 – od 9.30 do 10.30

17.12.2022 – od 9.30 do 10.30  

SW

dr inż. Stanisław Walczak, prof. PK

Prodziekan

Zakres kompetencji:

 • studia stacjonarne I i II stopnia
 • dziekanat, HMS i PENS
 • programy kształcenia
 • akredytacja
 • rekrutacja
 • e–learning i edukacja zdalna
 • informatyzacja Wydziału

Kontakt:

stanislaw.walczak@pk.edu.pl

prodziekan-dydaktyka.wm@pk.edu.pl

 

Terminy dyżurów dla studentów studiów stacjonarnych:

wtorek – od 11:00 do 12:30