Pion administracyjny Wydziału

image_pdfimage_print
Biuro Dziekana:
mgr Wioleta Pietruszka telefon:  +48 12 628 36 01
fax:  +48 12 374 38 11

e-mail:
m-0@pk.edu.pl

wioleta.pietruszka@pk.edu.pl

mgr Renata Socha telefon:  +48 12 628 36 01

e-mail:

renata.socha@pk.edu.pl

Kancelaria Wydziału:
Lidia Dębiec telefon: +48 12 628 32 10
Sekcja finansów i analiz:
lic. Beata Kaczmarczyk telefon: +48 12 628 36 15
Kierownik Administracyjny Wydziału:
lic. Anna Gleń telefon:  +48 12 628 36 08e-mail:  anna.glen@pk.edu.pl
Administrator Wydziału:
mgr Leszek Hacuś telefon: +48 12 628 36 18
e-mail: leszek.hacus@pk.edu.pl
Administracja Wydziału:
mgr inż. Sylwia Pawlik telefon: +48 012 628 33 38
e-mail: sylwia.pawlik@pk.edu.pl
Piotr Łabęcki telefon: +48 728 986 922
e-mail: piotr.labecki@pk.edu.pl
mgr inż. Wojciech Nowak telefon: +48 12 628 34 78
e-mail: wojciech.nowak@pk.edu.pl
mgr inż.
Joanna Prochwicz-Pyko
telefon: +48 12 628 34 79
e-mail: joanna.prochwicz-pyko@pk.edu.pl
Promocja:
lic. Agnieszka Mościcka
telefon: +48 12 628 38 02
e-mail: agnieszka.moscicka@pk.edu.pl
Komisja Rekrutacyjna WM telefon: +48 12 628 36 10,

12 628 36 16

e-mail: rekrutacja-wm@pk.edu.pl

ZAPRASZAMY W GODZINACH:  8.00 – 15.00